Projekt för framtidens skogssektor

Skogstekniska klustret arbetar årligen med ett antal samarbetsprojekt som syftar till att förbättra skogssektorn. Här sammanfattar vi aktuella projekt, men även de som har avslutats. Hör gärna av dig om du vill ha mer information!

Pågående
genomfört

Skogens Nya Innovationer

Tre skogsbolag fortsätter att finansiera innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till ca 6 miljoner kr

Läs mer
Pågående
genomfört

Skogskollo för alla

Skogskollo för alla vill förändra bilden av skogssektorn hos unga och det omgivande samhället.

Läs mer
Pågående
genomfört

AORO: Arctic Off-Road Robotics Lab

Arctic Off-Road Robotics Lab är specialiserat på mobila autonoma system för arbete i ostrukturerade miljöer.

Läs mer
Pågående
genomfört

AutoPlant 3

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering.

Läs mer
Pågående
genomfört

Digital Innovation In the Forest value chain

DIIF har som mål att öka spårbarheten genom den skogliga värdekedjan.

Läs mer
Pågående
genomfört

Skogsträff för kvinnor

Skogsträffar för kvinnor är ett tillfälle för kvinnliga skogsägare att inspireras, byta erfarenheter och lära sig mer om skog och skogsbruk tillsammans.

Läs mer
Pågående
genomfört

Top of Mind: Jämställdhet i Industrins vardag

Vad kan vi uppnå när vi kombinerar AI, spelmekanik och normkreativitet för att kasta nytt ljus över jämställdhetsfrågor i industrins vardag?

Läs mer
Pågående
genomfört

Automation för autonom terrängmobilitet (Auto2)

Visionen är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner.

Läs mer
Pågående
genomfört

Autoplant

Projektet Autoplant ska ge bättre precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö i skogsföryngringen.

Läs mer
Pågående
genomfört

Företagsdriven SkogsInnovation

Projektet har som målsättning att skapa en innovationsmiljö som är inkluderande och jämställd och som möjliggör tillväxt och kommersialisering.

Läs mer
Pågående
genomfört

Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan

Förstudien utforskar hur optisk mätteknik och rymddata kan bidra till accelererad digitalisering och automation inom den skogliga värdekedjan.

Läs mer
Pågående
genomfört

Skogens nya innovationer

Fyra skogsbolag finansierar innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till ca 10 miljoner

Läs mer
Pågående
genomfört

Smart Crane Control

Kranar på skördare och skotare arbetar i terräng och under svåra förhållanden. Att rätt och effektivt manövrera en kran på en skogsmaskin

Läs mer
Pågående
genomfört

Smart innovation – Samverkan för fler innovationer ökar tillväxt

Målsättningen med projektet var att de skogstekniska företagen skulle öka sin samverkan med akademin.

Läs mer
Pågående
genomfört

Studenter möter arbetslivet

Projektet ska skapa kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen

Läs mer