Projekt för framtidens skogssektor

Skogstekniska klustret arbetar årligen med ett antal samarbetsprojekt som syftar till att förbättra skogssektorn. Här sammanfattar vi aktuella projekt, men även dem som har avslutats. Hör gärna av dig om du vill ha mer information!

pågående
genomfört

Automation för autonom terrängmobilitet (Auto2)

Visionen är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner.

Läs mer
pågående
genomfört

Skogskollo för tjejer

Skogskollo för tjejer vill förändra bilden av skogssektorn hos unga tjejer och det omgivande samhället.

Läs mer
pågående
genomfört

Skogens nya innovationer

Fyra skogsbolag finansierar innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till ca 10 miljoner

Läs mer
pågående
genomfört

Smart Crane Control

Kranar på skördare och skotare arbetar i terräng och under svåra förhållanden. Att rätt och effektivt manövrera en kran på en skogsmaskin

Läs mer
pågående
genomfört

Smart innovation – Samverkan för fler innovationer ökar tillväxt

Målsättningen med projektet var att de skogstekniska företagen skulle öka sin samverkan med akademin.

Läs mer