Smart Crane Control

Kranar på skördare och skotare arbetar i terräng och under svåra förhållanden. Att rätt och effektivt manövrera en kran på en skogsmaskin förutsätter mycket träning. Att effektivisera kranrörelserna, framförallt genom automation, är intressant och angeläget. Syftet med projektet Smart Crane Control är att använda robotteknik för att underlätta maskinförarens arbete och förkorta utbildningstiden. Arbetet i projektet leds av Pedro La Hera, robotforskare och halvtidsanställd vid Skogstekniska klustret.

Resultat

Samarbetspartners:
Komatsu Forest, Cranab, Vimek, SLU, Sveaskog och Holmen
Kempestiftelserna
Pedro La Hera