Vi är språngbrädan mot framtidens skogsbruk

Mer om oss

Våra nyheter

March 5, 2021
Målgång för Auto2
Projektet Auto2 är avslutat efter två år - men arbetet med framtidens skogsmaskiner bara börjat och lärdomarna är många.
February 22, 2021
Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan
Nytt projekt utforskar hur optisk mätteknik och satellitdata kan användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led!
January 22, 2021
Skogens dag: Teknik och digitalisering
Skogens dag utforskar nyckeln till att få visionen om det hållbara skogsbruket att gå ihop; teknik och digitalisering.
Läs fler nyheter
Samarbeta med oss

Våra projekt

pågående
genomfört

Studenter möter arbetslivet

Projektet ska skapa kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen

Läs mer
pågående
genomfört

Autoplant

Projektet Autoplant ska ge bättre precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö i skogsföryngringen.

Läs mer
Fler projekt
Prenumerera

Vad är Skogstekniska Klustret?

Våra medlemsföretag