Events

Våra egna

En tallplanta
Välkommen på skogsträff för kvinnor till Skogforsk i Sävar
8
 
September 2022

Vi bjuder in till en exkursion till Skogforsk där du kommer att få se in i deras verksamhet och hur de jobbar för produktion av förbättrade skogsplantor och hållbart skogsbruk.

Andras events