En tallplanta

Välkommen på skogsträff för kvinnor till Skogforsk i Sävar

Skogsträff för kvinnor arrangerar en exkursion till Skogforsk forskningsstation i Sävar den 8 september.

Du kommer att få lära dig mer om frö, förädling av skogsträd, biologisk mångfald och besöka deras plantskola. Vid exkursionen får du veta mer om deras verksamhet och hur de jobbar för produktion av förbättrade skogsplantor och hållbart skogsbruk.

Det kommer att gå en gemensam buss till Skogforsk med upphämtning på Willys på Ersboda kl. 17.00. Bussen kommer sen att transportera er tillbaka dit efter exkursionen.

Datum:
8
 
September 2022
Tid:

17.00 avgår bussen från Willys på Ersboda

17.30 framme på Skogforsk

19.30 avgår bussen från Skogforsk

Plats:

Skogforsk i Sävar

Kontakt: 

Amanda Löfdahl

070-6221933

amanda.lofdahl@skogstekniskaklustret.se

Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Anmäl dig här