Våra nyheter

August 30, 2019
Finansieringen säkrad tre år framåt
Skogstekniska klustret beviljades nyligen nästan sex miljoner kronor.
August 30, 2019
Amazonas behöver svensk skogsvård
Ett kortsiktigt skogsbruk i Amazonas gör att enorma värden går upp i rök. Den svenska modellen måste spridas globalt.
June 28, 2019
Doktor i robotik anställdes på Cranab
Daniel Ortíz Morales, ingenjör och doktor i robotik, blev genom samarbete med Skogstekniska klustret anställd på Cranab i Vindeln.
June 28, 2019
Skogskollo får fler tjejer att tänka sig en karriär inom skogen
Under sommaren genomförs flera Skogskollon i norra Sverige. Först ut i Umeå var nyanlända tjejer i årskurs fyra och fem.
June 3, 2019
Så bevakar vi medlemmarnas intressen i Europa
Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret tar över platsen i SUSfors nationella referensgrupp efter Maria Hedblom.
May 9, 2019
Det är vad män gör som räknas
Kvinnor slutar på mansdominerade arbetsplatser på grund av vissa mäns beteenden. Det säger maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg.
March 21, 2019
Virtuella markmodeller för simulering av tunga fordon
För att underlätta utvecklingen av skogsmaskiner med bra framkomlighet och minimal markpåverkan har en virtuell markmodell utvecklats.
January 30, 2019
Skogens dag var i år större än någonsin
Med ett trettiotal talare och rekordmånga besökare, närmare 200 personer.
December 19, 2018
Satsningar på smarta skogsmaskiner
Flertalet satsningar på mer smarta skogsmaskiner görs nu av skogsmaskintillverkare och skogsbransch.
December 11, 2018
Välkommen till Skogens Dag 23 januari 2019!
Hur går det att förena stegrande efterfrågan på biomassa med samhällets starka anspråk på klimatomställning?
December 12, 2018
Ny produkt för nästa generations skogsbruk
Indexator har tagit fram ett helt ny typ av rotator som planeras att finnas på marknaden nästa år.
December 13, 2017
Med vr-blick på skogsindustrin
Kung Carl XVI Gustaf prövar VR-hjälm och virtuell skogsavverkning. Anders Hansson från Oryx Simulations assisterar och visar tekniken.