May 20, 2022
4 axplock från Skogens Dag 2022
Skogens Dag vred och vände på högaktuella frågor - här kan du läsa referat från dagen.
December 20, 2021
Forskare förstärker Skogstekniska klustrets team
Hallå där, Björn Edlund - Skogstekniska klustrets nykomling.
October 15, 2021
Först i världen med autonom skotning
För första gången i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt.
October 13, 2021
Digitala framsteg under Skogstekniska klustrets exkursion
Onsdagen den 6 oktober anordnades för andra året i rad Skogstekniska klustrets exkursion. Temat för året var den digitala framtidsskogen.
June 24, 2021
Många vägar mot jämställdhet
Jämställdhet har varit en central del av Skogstekniska klustrets verksamhet sedan start - och det finns många sätt att jobba med frågorna!
March 5, 2021
Målgång för Auto2
Projektet Auto2 är avslutat efter två år - men arbetet med framtidens skogsmaskiner bara börjat och lärdomarna är många.
February 22, 2021
Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan
Nytt projekt utforskar hur optisk mätteknik och satellitdata kan användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led!
January 22, 2021
Skogens dag: Teknik och digitalisering
Skogens dag utforskar nyckeln till att få visionen om det hållbara skogsbruket att gå ihop; teknik och digitalisering.
January 22, 2021
Skogens dag: Den cirkulära ekonomin
Dagens andra block gjorde en djupdykning i begreppet cirkulärekonomi och synen på det svenska skogsbruket i ett europeiskt perspektiv.
January 22, 2021
Skogens dag: Skogsutredningen
Skogens dag vände och vred på skogsutredningen. Vad gör vi nu?
January 20, 2021
Framtidens skogsföryngring - en framtidsfilm
En framtidsfilm av Skogstekniska klustret, Arevo, Skogforsk, SLU och LTU - dags att ta nästa stora kliv mot framtidens skogsföryngring!
January 14, 2021
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare i innovativt mentorsprogram i samarbete med Proto Projects och Designhögskolan.