Bild från fälttester Autoplant 2 i Bräcke, Jämtland, hösten 2022. Foto: Björn Edlund

Fortsatt satsning på autonom skogsföryngring

March 15, 2024

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering. Över 22 miljoner kronor satsas på att utveckla systemet och ta fram en prototyp.

För att kunna bruka skogen på ett effektivt och skonsamt sätt krävs hållbara metoder med snabb och säker etablering av plantor med hög tillväxt. Det är grunden i Autoplant, konstaterar deltagarna i samverkansprojektet. Samtidigt är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög i dag.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö”, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

Autoplant 2, som inleddes i februari 2021, fokuserade på att utveckla och testa de delsystem som krävs för att helheten ska fungera. I nästa steg, Autoplant 3, är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna kommersialiseras och appliceras på olika typer av terränggående basmaskiner.

Författare:
Anneli Lundmark

Fortsatt satsning på autonom skogsföryngring

March 15, 2024

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering. Över 22 miljoner kronor satsas på att utveckla systemet och ta fram en prototyp.

För att kunna bruka skogen på ett effektivt och skonsamt sätt krävs hållbara metoder med snabb och säker etablering av plantor med hög tillväxt. Det är grunden i Autoplant, konstaterar deltagarna i samverkansprojektet. Samtidigt är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög i dag.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö”, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

Autoplant 2, som inleddes i februari 2021, fokuserade på att utveckla och testa de delsystem som krävs för att helheten ska fungera. I nästa steg, Autoplant 3, är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna kommersialiseras och appliceras på olika typer av terränggående basmaskiner.


I Autoplant 3 ligger fokus på:

  • Att ta fram en prototyp av ett autonomt system för markberedning och plantering samt en plan för kommersialisering
  • Automatisk planteringsuppföljning
  • Att få sensorsystemen mer robusta så att de klarar skakningar och olika väderförhållanden
  • Detektering av hinder under mark
  • Skonsam terrängkörning
  • Automatisk föryngrings- och ruttplanering
  • Interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor

Hållbarhetsmål i fokus

Projektet adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:
Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
Arbetsmiljöutmaningen. På sikt kan förarlösa maskiner ta över det tunga manuella planteringsarbetet samtidigt som maskinoperatörerna slipper utsätta sig för helkroppsvibrationer, vilket är fallet i traditionella markberedare.
Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid delvis skulle kunna övervakas på distans, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.

I projektet deltar:
Skogforsk
KTH
LTU
Bracke Forest
Skogstekniska klustret
SCA
Södra
Holmen
Sveaskog
Stora Enso
Budgeten uppgår till 22 miljoner kronor, varav Vinnova bidrar med 40 procent genom programmet Utmaningsdriven Innovation, UDI.
UDI finansierar samverkansprojekt, som långsiktigt kan lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Skogstekniska klustrets roll i projektet

Skogstekniska klustret medverkar genom Anneli Lundmark som ledare för arbetspaketet Lagar, regler och lobbyarbete. I arbetspaketet ska man identifiera vilka lagar och regler som måste förändras för att autonoma fordon ska vara möjliga i skogsbruket. Anneli arbetade med lagfrågan i det tidigare projektet Auto2 och ser nu fram emot att fortsätta arbetet.

– Det känns oerhört kul att i Autoplant 3 få jobba med den här typen av frågor och bidra till att möjliggöra att visionen om autonoma skogsmaskiner ska kunna förverkligas, inte minst genom aktivt påverkansarbete, säger AP-ledare Anneli Lundmark, Skogstekniska klustret.

Image

Kontakt:

Linnea Hansson,

Forskare, Skogforsk
linnea.hansson@skogforsk.se
070 - 910 64 20

Anneli Lundmark

Arbetspaketsledare Lagar, regler och lobbyarbete

anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

070-622 19 21

Författare:
Anneli Lundmark