Vi är språngbrädan mot framtidens skogsbruk

Vi utvecklar teknik för morgondagens skogsbruk – innovativa skogsmaskiner, intressanta jobb och samverkan med världsledande forskare och företag – för en hållbar planet.

Vi är en ekonomisk förening med tio medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 1 000 personer. Hjärtat är vårt innovationssystem, där vi kopplar ihop våra medlemsföretag med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

Vi för över kunskap, arrangerar workshops, utvecklar projekt och hjälper till att ordna finansiering. Du kan likna det vid att vi bygger upp nervtrådar mellan parterna och att de aktiviteter vi genomför är impulser som sätter fart på utvecklingen.

Genom vårt stöd har medlemsföretagen ökat sin samverkan med akademisk forskning och utbildning. Det har lett till att ett flertal testbäddsprojekt har genomförts och flera innovationer har blivit produkter på marknaden. Andra resultat? Vassare företag. Regional tillväxt. Och en mer inkluderande kultur, med plats för alla.

Medlemsföretag

Klustrets företag finns från Malå kommun i norr till Ludvika kommun i söder. Företagen sysselsätter tillsammans drygt 1 100 personer, varav drygt 15 procent är kvinnor. Om vi även inkluderar underleverantörer sysselsätts 1 400 personer inom klustrets verksamhet. Därmed svarar företagen för merparten av jobben inom skogsmaskinbranschen i Sverige.

Klusterföretagen bidrar till näringslivet på sina respektive orter genom att använda sig av lokala underleverantörer. Andra branscher berörs av de skogstekniska företagen både genom att vara underleverantörer till företagen och genom att klusterföretagen levererar andra produkter än skogsmaskiner och maskinkomponenter.

Verksamhet

Utveckling är en process och innovation är resultat av dialog. Det har Skogstekniska klustret tagit fasta på. Företagen får en möjlighet att utveckla nya system för att producera och ta till vara skogsråvara i en kontext som är större än det egna företaget. Inte minst har medlemsföretagen ökat sin samverkan med akademisk forskning och utbildning. Klustrets företag driver utvecklingsprojekt i samarbete med forskare och studenter från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Skogforsk och Umeå universitet.

För medlemmarna i Skogstekniska klustret har klusterbildningen medfört att flera innovationer har blivit produkter som nu finns på marknaden. Projekten finansieras med medel från EU:s regionala fond, Tillväxtverket, Vinnova, skogsföretag, kommuner, länsstyrelser och regioner. Sveaskog har också varit en betydelsefull pådrivare genom en riktad satsning för utveckling av nya skogsmaskiner i samverkan med Skogstekniska klustret.

Styrelse

Gunnar Bålfors, Styrelseordförande

Anders Strömgren, Cranab, vice ordförande

Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland

Magnus Karlberg, Luleå Tekniska Universitet

Urban Hadarsson, Olofsfors

Samuel Gottnersson, Indexator Rotator Systens

Tomas Lundmark, SLU

Tommy Englund, Komatsu Forest

Tobias Åman, Hultdin Systems

VD

Linda Nyström

Våra medlemsföretag