Projektledare Anneli Lundmark samt moderatorerna professor Camilla Sandström och Sverker Olofsson. Foto: Jonas Ericson.

Skogens dags 10-årsjubileum

February 8, 2024

För tionde året i rad samlades deltagare från det absoluta toppskiktet inom svensk skogsindustri och skogsforskning till Grand Hôtel i Stockholm, och Skogens dag, ett evenemang arrangerat av Länsstyrelsen Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Skogstekniska klustret. Dagen präglades av skratt och allvarliga diskussioner, där ämnen som rör skogens framtid och hållbarhet stod i fokus.

- Efter 10 år kan vi konstatera att Skogens dag fortsätter att vara en mötesplats för de skogliga frågorna. Vi vill därför rikta ett stort tack till våra fantastiska gäster och talare, säger Anneli Lundmark, projektledare för Skogens dag.

Peter Kullgren, landsbygdsminister, höll ett mycket stringent anförande för att sedan öppna upp för frågor från en förtjust publik. Foto: Bitzer Productions.

Omställning för en hållbar framtid

Skogens dag har alltid som ambition att ta upp de mest heta frågeställningarna inom skogsbruket och skogspolitiken. Föga förvånade var biologisk mångfald, klimatförändringar och energiförsörjningen tre av de diskuterade frågorna inför och under Skogens dag. Temat för årets konferens var "Omställning för en hållbar framtid" men dagen inleddes med en välförtjänt tillbakablick på Skogens dags 10-åriga utveckling. Från att vara ett litet event med fokus på tillverkning och skogsteknik till att fokusera alltmer på skogspolitik och de stora, globala frågorna som rör oss alla.

Dagens avslutades med en känsla av både reflektion och framåtanda. Diskussionerna kring biologisk mångfald, klimatförändringar och energiförsörjning belyste vikten av samarbete och innovation för att möta framtidens utmaningar. Deltagarna lämnade dagen med ny kunskap, inspiration och en stärkt känsla av ansvar att fortsätta arbetet för en hållbar och blomstrande skogssektor.

Om Skogens dag

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. Dagen genomförs i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Författare:
Anneli Lundmark

Skogens dags 10-årsjubileum

February 8, 2024

För tionde året i rad samlades deltagare från det absoluta toppskiktet inom svensk skogsindustri och skogsforskning till Grand Hôtel i Stockholm, och Skogens dag, ett evenemang arrangerat av Länsstyrelsen Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Skogstekniska klustret. Dagen präglades av skratt och allvarliga diskussioner, där ämnen som rör skogens framtid och hållbarhet stod i fokus.

- Efter 10 år kan vi konstatera att Skogens dag fortsätter att vara en mötesplats för de skogliga frågorna. Vi vill därför rikta ett stort tack till våra fantastiska gäster och talare, säger Anneli Lundmark, projektledare för Skogens dag.

Peter Kullgren, landsbygdsminister, höll ett mycket stringent anförande för att sedan öppna upp för frågor från en förtjust publik. Foto: Bitzer Productions.

Omställning för en hållbar framtid

Skogens dag har alltid som ambition att ta upp de mest heta frågeställningarna inom skogsbruket och skogspolitiken. Föga förvånade var biologisk mångfald, klimatförändringar och energiförsörjningen tre av de diskuterade frågorna inför och under Skogens dag. Temat för årets konferens var "Omställning för en hållbar framtid" men dagen inleddes med en välförtjänt tillbakablick på Skogens dags 10-åriga utveckling. Från att vara ett litet event med fokus på tillverkning och skogsteknik till att fokusera alltmer på skogspolitik och de stora, globala frågorna som rör oss alla.

Dagens avslutades med en känsla av både reflektion och framåtanda. Diskussionerna kring biologisk mångfald, klimatförändringar och energiförsörjning belyste vikten av samarbete och innovation för att möta framtidens utmaningar. Deltagarna lämnade dagen med ny kunskap, inspiration och en stärkt känsla av ansvar att fortsätta arbetet för en hållbar och blomstrande skogssektor.

Om Skogens dag

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. Dagen genomförs i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Författare:
Anneli Lundmark