Foto Sebsah Media

Företagsdriven SkogsInnovation

November 24, 2023

Hur kan skogsindustrin omvandla sina utmaningar till möjligheter genom innovation och skapa bättre förutsättningar genom ett ökat fokus på inkludering och mångfald? Det är den centrala frågeställningen som vi, Skogstekniska klustret, drivit i det ERUF-finansierade projektet "Företagsdriven Skogsinnovation". Med nyfikenhet har vi utforskat potentialen hos startups och små- och medelstora företag (SMF) och utvidgat vårt innovationssystem med nya, friska fläktar av kreativitet och entreprenörskap. Det är en resa som tar oss bortom det konventionella, och leder oss mot en framtid där samarbete, problemlösning, inkludering och jämställdhet är i fokus.

Projektet har varit ett viktigt steg mot en mer integrerad och innovativ framtid inom skogsindustrin. Genom att agera som en katalysator för utmaningsdriven och företagsnära innovationsutveckling har projektet inte bara främjat tillväxten av nya idéer och lösningar, utan också stärkt banden mellan olika aktörer inom sektorn.

Med utgångspunkt i faktiska behov och utmaningar

En nyckel för vårt arbete och en central del av projektet har varit fokus på samarbete och en utmaningsdriven inställning till innovation. Genom att arbeta med konkreta utmaningar säkerställer vi att det vi lägger tid och resurser på skapar nytta. Genom att integrera hela värdekedjan i projektets innovationsplattform och hålla bioekonomin i centrum, vill vi se till att värdefull information bevaras genom hela utvecklingsprocessen. Denna metodik har möjliggjort en strukturerad och målinriktad innovation, där lösningarna direkt svarar mot företagens faktiska behov.

Företagsnära innovation och tvärvetenskapligt samarbete

Med ett öppet och inkluderande förhållningssätt har projektet banat väg för tvärvetenskapligt samarbete och skapat ett flertal testbäddar som involverar SMF från angränsande branscher. Detta har lett till en fördjupad förståelse och tillämpning av moderna teknologier såsom digitalisering, AI och gamification. Skogsindustrin, som traditionellt har haft en stark bas i maskinutveckling, har genom projektet och Skogstekniska klustrets insatser kunnat utöka sin expertis och anamma digitala innovationer.

För oss är det också en självklarhet att akademin är en del av innovationsutvecklingen. Både som hjälp att validera ideer och koncept men också för att kunna bygga testbäddar kring forskningen. Det bidrar till att utvecklingen får en vetenskaplig tyngd och har gett ett förtroligt arbete med värdefullt utbyte av kompetens och perspektiv.

Jämställdhet och mångfald – framtiden för skogsindustrin

Med en tydlig vision om att bredda rekryteringsbasen och främja en inkluderande arbetsmiljö, har projektet aktivt arbetat för att öka jämställdheten och mångfalden inom skogsindustrin. Genom initiativ som guider, workshops, seminarier och konferenser har projektet bidragit till en positiv förändring, inte minst i ljuset av #Metoo-rörelsen och det ökade fokuset på jämställdhet i arbetslivet.

Med ökad mätbarhet i miljöarbetet

I projektet har vi identifierat ett behov av ökad kunskap och tydligare kommunikation kring det klimatarbete som görs. Genom att belysa och utbilda kring denna fråga, vill vi sänka trösklarna för företag att engagera sig i klimatarbetet och undvika vanliga misstag. 

Vi har i ett samarbete med Afry beräknat klimatavtrycket för ett antal av de deltagande företagen. Genom att använda Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en av de mest vedertagna standarderna för sådana beräkningar, har vi djupdykt i både direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Vår förhoppning är att detta arbete inte bara ska öka transparensen och ansvarstagandet inom branschen, utan också ge oss konkreta indikationer på vilka insatser som är mest effektiva för att minska utsläppen hos företagen. Detta är en del av vår större vision att skapa en mer hållbar och miljövänlig skogsindustri, och ett exempel på hur vi i Skogstekniska klustret arbetar för att vara i framkant av miljöinnovation och ansvarsfullt företagande.

Slutsats

Genom arbetet med "Företagsdriven skogsinnovation" har klustret visat att det är möjligt att driva innovation och utveckling inom skogsindustrin genom ett tvärvetenskapligt och samverkande förhållningssätt. Klustret har fungerat som en brygga mellan tradition och innovation, och mellan olika sektorer och discipliner, för att säkerställa en ljus och hållbar framtid för skogsindustrin.

"Jag tror att verklig hållbarhet uppnås när vi värderar och inkluderar alla perspektiv i vår strävan efter gröna lösningar. Det här projektet har varit en fantastisk möjlighet att lyfta frågor runt inkludering, jämställdhet, miljö och innovation. Det har varit otroligt givande och väldigt roligt att bidra till och se framsteg inom dessa områden."  
Anneli Lundmark, 

Projektledare på Skogstekniska klustret

Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Luleå tekniska universitet, SLU, SCA, Sveaskog, Holmen och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare:

Företagsdriven SkogsInnovation

November 24, 2023

Hur kan skogsindustrin omvandla sina utmaningar till möjligheter genom innovation och skapa bättre förutsättningar genom ett ökat fokus på inkludering och mångfald? Det är den centrala frågeställningen som vi, Skogstekniska klustret, drivit i det ERUF-finansierade projektet "Företagsdriven Skogsinnovation". Med nyfikenhet har vi utforskat potentialen hos startups och små- och medelstora företag (SMF) och utvidgat vårt innovationssystem med nya, friska fläktar av kreativitet och entreprenörskap. Det är en resa som tar oss bortom det konventionella, och leder oss mot en framtid där samarbete, problemlösning, inkludering och jämställdhet är i fokus.

Projektet har varit ett viktigt steg mot en mer integrerad och innovativ framtid inom skogsindustrin. Genom att agera som en katalysator för utmaningsdriven och företagsnära innovationsutveckling har projektet inte bara främjat tillväxten av nya idéer och lösningar, utan också stärkt banden mellan olika aktörer inom sektorn.

Med utgångspunkt i faktiska behov och utmaningar

En nyckel för vårt arbete och en central del av projektet har varit fokus på samarbete och en utmaningsdriven inställning till innovation. Genom att arbeta med konkreta utmaningar säkerställer vi att det vi lägger tid och resurser på skapar nytta. Genom att integrera hela värdekedjan i projektets innovationsplattform och hålla bioekonomin i centrum, vill vi se till att värdefull information bevaras genom hela utvecklingsprocessen. Denna metodik har möjliggjort en strukturerad och målinriktad innovation, där lösningarna direkt svarar mot företagens faktiska behov.

Företagsnära innovation och tvärvetenskapligt samarbete

Med ett öppet och inkluderande förhållningssätt har projektet banat väg för tvärvetenskapligt samarbete och skapat ett flertal testbäddar som involverar SMF från angränsande branscher. Detta har lett till en fördjupad förståelse och tillämpning av moderna teknologier såsom digitalisering, AI och gamification. Skogsindustrin, som traditionellt har haft en stark bas i maskinutveckling, har genom projektet och Skogstekniska klustrets insatser kunnat utöka sin expertis och anamma digitala innovationer.

För oss är det också en självklarhet att akademin är en del av innovationsutvecklingen. Både som hjälp att validera ideer och koncept men också för att kunna bygga testbäddar kring forskningen. Det bidrar till att utvecklingen får en vetenskaplig tyngd och har gett ett förtroligt arbete med värdefullt utbyte av kompetens och perspektiv.

Jämställdhet och mångfald – framtiden för skogsindustrin

Med en tydlig vision om att bredda rekryteringsbasen och främja en inkluderande arbetsmiljö, har projektet aktivt arbetat för att öka jämställdheten och mångfalden inom skogsindustrin. Genom initiativ som guider, workshops, seminarier och konferenser har projektet bidragit till en positiv förändring, inte minst i ljuset av #Metoo-rörelsen och det ökade fokuset på jämställdhet i arbetslivet.

Med ökad mätbarhet i miljöarbetet

I projektet har vi identifierat ett behov av ökad kunskap och tydligare kommunikation kring det klimatarbete som görs. Genom att belysa och utbilda kring denna fråga, vill vi sänka trösklarna för företag att engagera sig i klimatarbetet och undvika vanliga misstag. 

Vi har i ett samarbete med Afry beräknat klimatavtrycket för ett antal av de deltagande företagen. Genom att använda Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en av de mest vedertagna standarderna för sådana beräkningar, har vi djupdykt i både direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Vår förhoppning är att detta arbete inte bara ska öka transparensen och ansvarstagandet inom branschen, utan också ge oss konkreta indikationer på vilka insatser som är mest effektiva för att minska utsläppen hos företagen. Detta är en del av vår större vision att skapa en mer hållbar och miljövänlig skogsindustri, och ett exempel på hur vi i Skogstekniska klustret arbetar för att vara i framkant av miljöinnovation och ansvarsfullt företagande.

Slutsats

Genom arbetet med "Företagsdriven skogsinnovation" har klustret visat att det är möjligt att driva innovation och utveckling inom skogsindustrin genom ett tvärvetenskapligt och samverkande förhållningssätt. Klustret har fungerat som en brygga mellan tradition och innovation, och mellan olika sektorer och discipliner, för att säkerställa en ljus och hållbar framtid för skogsindustrin.

"Jag tror att verklig hållbarhet uppnås när vi värderar och inkluderar alla perspektiv i vår strävan efter gröna lösningar. Det här projektet har varit en fantastisk möjlighet att lyfta frågor runt inkludering, jämställdhet, miljö och innovation. Det har varit otroligt givande och väldigt roligt att bidra till och se framsteg inom dessa områden."  
Anneli Lundmark, 

Projektledare på Skogstekniska klustret

Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Luleå tekniska universitet, SLU, SCA, Sveaskog, Holmen och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare: