Skogens dag 2023

Vi lever i en tid full av utmaningar med biodiversitetskris, energikris och klimatförändringar som påverkar vårt sätt att leva i dag och i framtiden. Skogen och skogsbruket spelar en viktig roll för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Skogen är vår arena för biodiversitet och friluftsliv samtidigt som den förser oss med biobaserade produkter, bioenergi och möjliggör kolbindning. I takt med att anspråken på skogen ökar, hur säkerställer vi tillvaratagandet av skogens fulla potential?

Den 26 januari återvänder vi till Grand Hôtel för att fortsätta samtalet om skogen. Vilket samhälle vill vi ha och hur går vi från ord till handling? Vi lyssnar på ledande politiker, näringsidkare och forskare. Vi tar del av goda exempel på spirande innovationskraft och vi pratar om vad vi kan åstadkomma med en bred samverkan mellan skogens alla aktörer.

Datum:
26
 
January 2023
Tid:

Kl. 10.00 – 17.00 med efterföljande mingel och Västerbottensbuffé

Plats:

Grand Hôtel, Stockholm

Kontakt: 
Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Anmäl dig här