Anneli och Linda från Skogstekniska Klustret planerar en workshop

Workshop - Jämställdhet i praktiken

Den 10 mars arrangerar Skogstekniska klustret en workshop i Vindeln om jämlikhet och mångfald, i samarbete med jämställdhetskonsulterna Vkna. I fokus står arbetsplatsnormer och aktiva åtgärder för långsiktigt jämställdhetsarbete.

Vkna erbjuder en kunskapshöjande och interaktiv workshop där vi skapar både ökat engagemang hos deltagarna och ger konkreta verktyg för att skapa jämlika arbetsplatser. Vi lyfter varför detta arbete är så viktigt för alla i rummet, dyker in i norm-diskussioner och ger konkreta redskap att jobba vidare med väl tillbaka på arbetsplatsen. Fokus kommer också att ligga på de nya lagkraven kring Aktiva Åtgärder, något vi lyfter som en strategisk metod för att få till ett långsiktigt jämlikhetsarbetet och också provar på rent konkret i rummet.

Med som föreläsare är också psykologen Joakim Blomqvist från Insightgap psychology, som på ett tankvärt sätt lyfter förändringsarbetet i stort; varför har vi som individer så svårt för förändringar? Hur kan vi nyttja denna kunskap för att komma så långt som möjligt i vårt jämlikhetsarbete?

Eftermiddagen avrundas med ett konkret exempel; HR-chef Linda Lönnerskog berättar om Indexators arbete med Aktiva Åtgärder.

Arrangemanget genomförs som en del av projektet Företagsdriven skogsinnovation, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Datum:
10
 
March 2020
Tid:

13.00 - 17.00

Plats:

Vindelns Folkhögskola, Vindeln.

Kontakt: 

Anmälan görs till Anneli Lundmark: Maila här

Anmälningslänk: