Skogens dag 2022 - för hållbar samhällsutveckling


 Skogen står i händelsernas centrum när skogspolitiken tampas med vår generations största utmaningar; klimatförändringen och säkerställandet av en rik biologisk mångfald. 

Anspråken på skogen är större än någonsin och man kan undra hur den ska räcka till allt. Dessutom tycks EU:s förslag på skogsstrategi peka i riktning mot ökad centralstyrning och övervakning medan Sveriges regering menar att en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö. 

Datum:
27
 
January 2022
Tid:

Kl. 10.00 – 17.00

Plats:

Grand Hôtel i Stockholm

Kontakt: 

Anneli.lundmark@Skogstekniskaklustret.se

Telnr. 070-622 19 21

Anmälningslänk: 
Anmäl dig här