Jubileumsexkursion - Vindelns försöksparker och Riksskogstaxeringen 100 år

För 100 år sedan inleddes verksamheten vid Kulbäckslidens och Svartbergets försöksparker samt Riksskogstaxeringen. 1923 inrättades försöksparkerna på Sveaskogs mark nära Vindeln i Västerbotten. Detta för att möjliggöra skogliga experiment, under lång tid och i stor skala, i noggrant beskrivna miljöer. Samtidigt inleddes Riksskogstaxeringen med regelbundna, skogliga inventeringar för att öka kunskapen om skogstillståndet. Nu uppmärksammar vi detta med en jubileumsexkursion i försöksparkerna. I början av 1900-talet ställde man frågan: räcker skogen? I dag ställer vi samma fråga eftersom skogen nu behövs mer än någonsin men på många olika sätt.

Arrangör: SLU, Skogshistoriska sällskapet, Skogstekniska klustret och Sveaskog

Sista anmälningsdag: 10 augusti 2023‍

Samling: Avfärd med gemensam buss från SLU, Umeå kl. 07.45. Påstigning vid Umeå Centralstation kl. 8.00 eller Vindelns järnvägsstation kl 08.45 för vidare transport med buss till Flakastugan. Den som vill köra egen bil ansluter vid järnvägsstationen i Vindeln.

Datum:
24
 
August 2023
Tid:

Kl. 09:30 - 15:30

Kaffe serveras från kl. 09.00 vid Flakastugan, Kulbäckslidens försökspark. Dagen avslutas på Svartbergets försökspark. Åter i Umeå ca 16.30.

Plats:

Vindeln

Kontakt: 
Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Länk till anmälan!