Skogens dag 2021

Skogen räcker inte till allt. Klimatomställningen stegrar behoven av skogsråvara när bio ska ersätta fossilt och ökad biomassaproduktion är svår att förena med ökat skydd av natur. Två världsbilder tävlar om att presentera lösningen på den utmaningen. Måste vi minska vår konsumtion även av produkter från skogsråvara? Eller finns lösningen i att öka skogens tillväxt? I november landar skogsutredningen som så många väntat med spänning på. Hur hanterar den avvägningarna mellan äganderätt och samhällets behov, skydd av natur och ökad produktion? Och hur tänker våra styrande ta frågorna vidare? Samtliga partier i riksdagen erbjuds att delta i en politisk panel för att få chansen att klargöra hur de ser på skogens roll i det hållbara samhället.

Dessutom frågar vi ut Jytte Guteland, EU-parlamentariker, om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Finns skogen med där? Och så får vi en titt in i vår sköna nya digitaliserade framtid.

Skogens dag 2021 genomförs i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Datum:
20
 
January 2021
Tid:

Kl. 10.00 - 14.30

Plats:

Digital plattform från Coeo Events

Anmälningslänk: 
Anmäl dig här