SKOGENS DAG 2024 - OMSTÄLLNING FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Den 8 februari återvänder Skogens dag till Grand Hôtel för att fortsätta samtalet om skogen. Vi tar ansats i tidigare omställningar av skogsbruket och riktar sedan blickarna framåt med fokus på lösningar.

Vi står mitt i en tid av stora utmaningar som kräver kloka lösningar och gemensamma handlingar. Inte minst gäller det skogen där anspråken är större än någonsin. Det kräver att alla brukandemål integreras och beaktas samtidigt, något som ställer nya krav på beslutsstöd, skogsskötselmetoder och tekniska lösningar.

Välkommen att ta del av ett mycket spännande och aktuellt program som innehåller såväl tillbakablickar som framåtblickar. Hur löser vi energifrågan, råvarubehovet, kollagringen, biodiversiteten? Lyssna på företrädare för politik, näringsliv, skogsägare och andra intressenter den 8 februari 2024.

Plats:

Lokal Stockholm, Grand Hôtel, Stockholm

Tider:

09.00 Registrering och frukostmingel

10.00 Programmet startar

17.00 Slut för dagen med efterföljande mingel i anslutning till Spegelsalen

18.30 Västerbottensbuffé i Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm

Datum:
8
 
February 2024
Tid:

Kl. 10-17

Plats:

Grand Hõtel, Stockholm

Kontakt: 
Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Anmäl dig här