Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Vad innebär Färdplanen för oss?  Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och  kommer att berätta mer.

Tillsammans kommer vi också att diskutera:
Hur kan vi realisera färdplanen?
Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

Datum:
14
 
April 2021
Tid:

Kl. 13.00–14.20

Plats:

Digitalt via Zoom

Kontakt: 
Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Anmäl dig här!