Skogsskötsel för hög och säker tillväxt – träff i skogen för kvinnor

Lär dig grunderna hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Du får bland annat veta hur du kan genomföra åtgärder för att lyckas med plantering, röjning och gallring, som gör att du får en stabil skog med hög tillväxt. Under kvällen kommer vi att diskutera när i tid det kan vara lämpligt med olika åtgärder under en omloppstid.

Obs, begränsat antal platser. Först till kvarn! Vi bjuder på enklare middag, meddela eventuella allergier/specialkost vid anmälan. Vägbeskrivning mailas ut några dagar före träffen.

Denna träff är ett samarrangemang mellan LRF, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra skog, SCA, Skogforsk, Skogsstyrelsen, Skogstekniska klustret och SLU.

Datum:
13
 
June 2022
Tid:

Måndag den 13 juni klockan 17.00-20.00

Plats:

Bäcksjön, 2 mil NV om Umeå

Kontakt: 

Lisa Edvardsson, lisa.edvardsson@skogsstyrelsen.se

Bifogad fil: 
Anmälningslänk: 
Anmäl dig här