Bättre digitalt - kraft att förändra

Coronapandemin har förändrat hur vi umgås, reser och arbetar. Vad kommer att betraktas som 
normalläge när krisen lagt sig? Experterna menar att pandemin har förändrat arbetslivet för alltid 
genom att accelerera utvecklingen mot en digital vardag. Mindre resor, mer genomtänkta möten 
och starkare digital kompetens.

Med denna workshop vill vi lyfta hur ni kan ta språnget från personliga möten till bättre användande
av er tid med stöd av digitalisering och digital transformation i era kundrelationer.

 

Workshopen arrangeras för klustrets medlemmar, i samarbete med Produktionslyftet och iTid.

Datum:
9
 
September 2020
Tid:

9-12

Plats:

Digitalt

Kontakt: 

aline.karrback@skogstekniskaklustret.se

Bifogad fil: 
Anmälningslänk: