Top of Mind: Jämställdhet i Industrins vardag

Vad kan vi uppnå när vi kombinerar AI, spelmekanik och normkreativitet för att kasta nytt ljus över jämställdhetsfrågor i industrins vardag? I en samskapande designprocess ska vi titta på just detta.

Svensk skogssektor och tillverkningsindustri har sedan länge insett vikten av att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor för att skapa en mer jämställd, attraktiv och konkurrenskraftig industri. Engagemang för frågorna finns på många nivåer och mycket har redan gjorts! En utmaning ligger ändå kvar i att göra frågan "Top of mind" och integrera arbetet i industrins vardagliga arbete.

Detta projekt tar sig an uppgiften att utforska hur vi tillsammans med industrins parter kan ta hjälp av nya angreppssätt som att arbeta med drivkrafter, gamification och nya digitala verktyg som Artificiell intelligens, för att se hur vi kan hålla igång engagemanget även i vardagen.

Projektet använder sig av en samskapande, normmedveten designprocess för att tillsammans med medarbetare från Indexator och Skogstekniska klustret och dess nätverk både ta fram och sprida ny kunskap.

För att öka effekten av projektet, kommer både insikter och lärdomar om den lösning som projektet tar fram och testar och den metod som används att spridas. Genom projektet vill vi inspirera och tillgängliggöra för fler att våga och vilja använda metoder/verktyg som Artificiell intelligens och ex. spelmetodik in i industrins utvecklings- och jämställdhetsarbete.

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
RISE, Indexator Rotator Systems AB, Skogstekniska Klustret
Vinnova, Indexator Rotator Systems AB, Skogstekniska Klustret och RISE
Linda Nyström