Skogens Nya Innovationer

Tre skogsföretag finansierar innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till cirka 6 miljoner kronor, varav en mindre del går till administration. Projektet beräknas pågå perioden 2019 -2023. Ansökningar från klusterföretagen behandlas vid tre styrgruppsmöten per år.

I  styrgruppen ingår representanter för skogsbolag och skogsmaskintillverkarna. Arbetssättet i projektet följer den framgångsrika modell som togs fram i samband med Sveaskogssatsningen.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogstekniskaklustrets medlemsföretag, Holmen skog, SCA och Sveaskog
Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog
Linda Nyström