Smart innovation – Samverkan för fler innovationer ökar tillväxt

Projektet, som genomfördes mellan 2015-2018, hade som målsättning att öka de skogstekniska företagens samverkan med akademin. Arbetsmetoden har huvudsakligen bestått i att designa och genomföra testbäddsprojekt inom områdena semiautomation, markskador, bioenergi, energieffektivisering, ny teknik för hållbart skogsbruk och nya områden.  

Ambitionen var också att:

I projektet genomfördes 13 testbäddsprojekt och de har hittills resulterat i att två produkter marknadsintroducerats. Men det viktigaste är att det idag finns ett embryo till ett skogsbrukstekniskt innovationssystem som innefattar Skogstekniska klustrets medlemsföretag, universiteten i regionen och skogsföretag.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Samverkanspart: SLU

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, kommunerna Bräcke, Ludvika, Malå, Nordmaling, Vindeln, Örnsköldsvik och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Resultat

Samarbetspartners:
Skogstekniska klustret är projektägare och SLU är samverkanspart
Finansiär:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå universitet, kommuner och Skogstekniska klustrets medlemmar.
Projektansvarig:
Projektets styrgrupp består av Urban Bergsten, SLU, Magnus Karlberg Luleå tekniska universitet, Agneta Marell, Umeå universitet, Åsa Fällman, Umeå kommun, Per-Anders Bjuggstam, Elforest Technologies och Martin Ärlestig, Komatsu Forest.