Smart innovation – Samverkan för fler innovationer ökar tillväxt

Projektet, som genomfördes mellan 2015-2018, hade som målsättning att öka de skogstekniska företagens samverkan med akademin. Arbetsmetoden har huvudsakligen bestått i att designa och genomföra testbäddsprojekt inom områdena semiautomation, markskador, bioenergi, energieffektivisering, ny teknik för hållbart skogsbruk och nya områden.  

Ambitionen var också att:

I projektet genomfördes 13 testbäddsprojekt och de har hittills resulterat i att två produkter marknadsintroducerats. Men det viktigaste är att det idag finns ett embryo till ett skogsbrukstekniskt innovationssystem som innefattar Skogstekniska klustrets medlemsföretag, universiteten i regionen och skogsföretag.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Samverkanspart: SLU

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, kommunerna Bräcke, Ludvika, Malå, Nordmaling, Vindeln, Örnsköldsvik och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogstekniska klustret är projektägare och SLU är samverkanspart
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå universitet, kommuner och Skogstekniska klustrets medlemmar.
Projektets styrgrupp består av Urban Bergsten, SLU, Magnus Karlberg Luleå tekniska universitet, Agneta Marell, Umeå universitet, Åsa Fällman, Umeå kommun, Per-Anders Bjuggstam, Elforest Technologies och Martin Ärlestig, Komatsu Forest.