Med vr-blick på skogsindustrin

December 13, 2017

Kung Carl XVI Gustaf prövar VR-hjälm och virtuell skogsavverkning. Anders Hansson från Oryx Simulations assisterar och visar tekniken.

I januari 2017 provade Kung Carl XVI Gustaf en första demoversion av den VR-applikation som Oryx Simulations har utvecklat för skogsindustrin. Då var projektet ”VR i skogen” fortfarande i sin linda. Nu, ett knappt år senare har det resulterat i flera nya produkter som kommer att effektivisera både utbildning och forskning inom skogsnäringen.

– Kungen verkade uppskatta upplevelsen och såg väldigt nöjd ut, minns Anders Hedvall, utvecklare och projektledare på Oryx Simulations i Umeå och den som demonstrerade VR-verktyget för Hans Majestät under Skogens dag, ett arrangemang av Skogstekniska klustret på Grand Hôtel.

Gemensamma krafter
Syftet med projektet ”VR i skogen”, som Oryx Simulations har drivit i samarbete med Skogstekniska klustret, var att med gemensamma krafter få grundteknologin på plats och därmed sänka tröskeln för klusterföretagen Komatsu Forest, Vimek och Log Max till att erbjuda VR-lösningar på sina utbildningssimulatorer.

Även Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten, har under hela projektets gång varit en stark intressent i projektet. VR-applikationer som visualiserar skogsmaskiner och deras miljöer innebär stora tids- och miljöbesparingar i skogsindustriella utbildningar, men gagnar också den industrinära forskningen som Skogforsk bedriver.

Deadline på mässan
Efter den kungliga inledningen gick det undan, berättar Anders Hedvall:

– I juni var det dags för den stora skogmässan Elmia Wood där banbrytande lösningar brukar presenteras. Deadlinen för oss blev där och då och vi lyckades ta fram en lösning som i dag finns som en ”add-on” till Komatsu Forests simulatorer. En stor attraktion på mässan var också Skogforsks VR-simulator för markvänlig skogsavverkning, som vi hjälpte till att ta fram.

Realistiska upplevelser
Oryx Simulations är ett företag sprunget ur det VR-labb som redan på 90-talet fanns vid Umeå universitet. Sedan den första skördarsimulatorn tillsammans med Komatsu Forest, (tidigare Valmet och Partek Forest) 2001, har de vuxit till en ledande internationell aktör inom sitt område.

Företaget skapar realistiska upplevelser av stora fordon i arbete. Deras simulatorer används i operativa utbildningar, i byggandet av virtuella prototyper och i marknadsföringssyfte på stora branschmässor.

VR-teknikens explosion
– VR-teknikens snabba utveckling under de senaste fem åren har till stor del drivits av spelmarknaden. Detta har även öppnat dörrar för business-applikationer, vilket vi har varit tidiga med att utnyttja, förklarar Anders Hedvall.

Men ”VR i skogen” hade inte varit möjligt att driva på egen hand, fortsätter han:

– Omsättningen i skogsnäringen är inte alls lika stor som i övriga industrisegment som vi arbetar med och därför är också innovationsprojekt svåra att motivera på egen hand. Det här samarbetet med skogstekniska klustret var katalysatorn, det var det som gjorde det möjligt att dra ingång så pass snabbt.

Mycket har hänt
Skulle Anders Hedvall få tillfälle att prata med kungen i dag, skulle han säga att mycket har hänt sedan sist.

– Sedan lanseringen i juni har vi sålt närmare tio VR-system till befintliga och nya kunder. Främst till Komatsu Forests utbildningssimulatorer. Men även forskningen tycker detta är intressant. Skogforsk genomför under hösten ett första forskningsprojekt med VR-tekniken. Det är en framgångsrik satsning, konstaterar Anders Hedvall.

Författare:
Lena Jonsson

Med vr-blick på skogsindustrin

December 13, 2017

Kung Carl XVI Gustaf prövar VR-hjälm och virtuell skogsavverkning. Anders Hansson från Oryx Simulations assisterar och visar tekniken.

I januari 2017 provade Kung Carl XVI Gustaf en första demoversion av den VR-applikation som Oryx Simulations har utvecklat för skogsindustrin. Då var projektet ”VR i skogen” fortfarande i sin linda. Nu, ett knappt år senare har det resulterat i flera nya produkter som kommer att effektivisera både utbildning och forskning inom skogsnäringen.

– Kungen verkade uppskatta upplevelsen och såg väldigt nöjd ut, minns Anders Hedvall, utvecklare och projektledare på Oryx Simulations i Umeå och den som demonstrerade VR-verktyget för Hans Majestät under Skogens dag, ett arrangemang av Skogstekniska klustret på Grand Hôtel.

Gemensamma krafter
Syftet med projektet ”VR i skogen”, som Oryx Simulations har drivit i samarbete med Skogstekniska klustret, var att med gemensamma krafter få grundteknologin på plats och därmed sänka tröskeln för klusterföretagen Komatsu Forest, Vimek och Log Max till att erbjuda VR-lösningar på sina utbildningssimulatorer.

Även Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten, har under hela projektets gång varit en stark intressent i projektet. VR-applikationer som visualiserar skogsmaskiner och deras miljöer innebär stora tids- och miljöbesparingar i skogsindustriella utbildningar, men gagnar också den industrinära forskningen som Skogforsk bedriver.

Deadline på mässan
Efter den kungliga inledningen gick det undan, berättar Anders Hedvall:

– I juni var det dags för den stora skogmässan Elmia Wood där banbrytande lösningar brukar presenteras. Deadlinen för oss blev där och då och vi lyckades ta fram en lösning som i dag finns som en ”add-on” till Komatsu Forests simulatorer. En stor attraktion på mässan var också Skogforsks VR-simulator för markvänlig skogsavverkning, som vi hjälpte till att ta fram.

Realistiska upplevelser
Oryx Simulations är ett företag sprunget ur det VR-labb som redan på 90-talet fanns vid Umeå universitet. Sedan den första skördarsimulatorn tillsammans med Komatsu Forest, (tidigare Valmet och Partek Forest) 2001, har de vuxit till en ledande internationell aktör inom sitt område.

Företaget skapar realistiska upplevelser av stora fordon i arbete. Deras simulatorer används i operativa utbildningar, i byggandet av virtuella prototyper och i marknadsföringssyfte på stora branschmässor.

VR-teknikens explosion
– VR-teknikens snabba utveckling under de senaste fem åren har till stor del drivits av spelmarknaden. Detta har även öppnat dörrar för business-applikationer, vilket vi har varit tidiga med att utnyttja, förklarar Anders Hedvall.

Men ”VR i skogen” hade inte varit möjligt att driva på egen hand, fortsätter han:

– Omsättningen i skogsnäringen är inte alls lika stor som i övriga industrisegment som vi arbetar med och därför är också innovationsprojekt svåra att motivera på egen hand. Det här samarbetet med skogstekniska klustret var katalysatorn, det var det som gjorde det möjligt att dra ingång så pass snabbt.

Mycket har hänt
Skulle Anders Hedvall få tillfälle att prata med kungen i dag, skulle han säga att mycket har hänt sedan sist.

– Sedan lanseringen i juni har vi sålt närmare tio VR-system till befintliga och nya kunder. Främst till Komatsu Forests utbildningssimulatorer. Men även forskningen tycker detta är intressant. Skogforsk genomför under hösten ett första forskningsprojekt med VR-tekniken. Det är en framgångsrik satsning, konstaterar Anders Hedvall.

Författare:
Lena Jonsson