Ny tallrik väcker stort intresse

March 16, 2018

2017 introducerade Bracke Forest sin gjutna tallrik på den svenska marknaden. Satsningen har varit lyckad och den goda försäljningen gör att företaget redan nu väljer att fokusera på nya marknader utomlands.
– Intresset för vår tallrik är stort och projektet har gått bra. Både skogsägare och entreprenörer har varit positiva vilket känns roligt, säger Klas-Håkan Ljungberg, VD Bracke Forest.

En tallrik är det markberedande organet på en markberedare som kallas harv. Att tallriken från Bracke Forest har fått ett sådant positivt mottagande beror dels på att den är gjuten istället för svetsad, och dels på utformningen av själva tanden. Tallriken har en tunn tand som kan utföra optimal markberedning under hela dess livslängd, vilket innebär att den kan skära torven och flytta upp jorden på den omvända torven.
– Den tunna tanden ger högre kvalitet på markberedningen. Alltså bättre planteringspunkter vilket ger en säkrare plantering, bättre tillväxt och slutligen bättre ekonomi i planteringen, säger Klas-Håkan Ljungberg

Goda resultat för tallriken

Redan under testfasen visade tallriken på mycket goda resultat och uppfyllde kraven på motstånd mot slitage samt hållbarhet. Bracke Forests förväntningar inför lansering har därför varit höga.

– Tallriken har stor betydelse för markberedningsresultatet och då är det viktigt att testa produkten noga så att resultatet blir så bra som möjligt. Vi är stolta över att den tallrik vi utvecklat uppfyller kraven och att den håller ett lägre pris jämfört med andra tallrikar. Dessutom är den enklare att hantera vilket minskar skaderisken vid montering och demontering, säger Klas-Håkan Ljungberg.

Samverkande krafter
Under projektet och utvecklingen av tallriken har Bracke Forest fått stöd av Skogstekniska klustret som bidragit med både kunskap och kontakter. De har stöttat i arbetet med  projektansökan, hållit kontakten med Skogsbolagen samt agerat som rådgivare i de testförsök som gjorts för att Bracke Forest slutligen kunde dokumentera resultaten i jämförelse med den gamla modellen.

– Samarbetet med Skogstekniska klustret har som vanligt gått bra. Nu siktar vi mot att introducera tallriken på fler marknader, avslutar Klas-Håkan Ljungberg.

Projektet Gjutna Tallrikar har genomförts med hjälp av  Skogstekniska klustrets projekt Smart innovation samt projektet Skogens Nya Innovationer. Projekten delfinansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och skogsföretagen Holmen, SCA och Sveaskog.

Författare:
Lena Jonsson

Ny tallrik väcker stort intresse

March 16, 2018

2017 introducerade Bracke Forest sin gjutna tallrik på den svenska marknaden. Satsningen har varit lyckad och den goda försäljningen gör att företaget redan nu väljer att fokusera på nya marknader utomlands.
– Intresset för vår tallrik är stort och projektet har gått bra. Både skogsägare och entreprenörer har varit positiva vilket känns roligt, säger Klas-Håkan Ljungberg, VD Bracke Forest.

En tallrik är det markberedande organet på en markberedare som kallas harv. Att tallriken från Bracke Forest har fått ett sådant positivt mottagande beror dels på att den är gjuten istället för svetsad, och dels på utformningen av själva tanden. Tallriken har en tunn tand som kan utföra optimal markberedning under hela dess livslängd, vilket innebär att den kan skära torven och flytta upp jorden på den omvända torven.
– Den tunna tanden ger högre kvalitet på markberedningen. Alltså bättre planteringspunkter vilket ger en säkrare plantering, bättre tillväxt och slutligen bättre ekonomi i planteringen, säger Klas-Håkan Ljungberg

Goda resultat för tallriken

Redan under testfasen visade tallriken på mycket goda resultat och uppfyllde kraven på motstånd mot slitage samt hållbarhet. Bracke Forests förväntningar inför lansering har därför varit höga.

– Tallriken har stor betydelse för markberedningsresultatet och då är det viktigt att testa produkten noga så att resultatet blir så bra som möjligt. Vi är stolta över att den tallrik vi utvecklat uppfyller kraven och att den håller ett lägre pris jämfört med andra tallrikar. Dessutom är den enklare att hantera vilket minskar skaderisken vid montering och demontering, säger Klas-Håkan Ljungberg.

Samverkande krafter
Under projektet och utvecklingen av tallriken har Bracke Forest fått stöd av Skogstekniska klustret som bidragit med både kunskap och kontakter. De har stöttat i arbetet med  projektansökan, hållit kontakten med Skogsbolagen samt agerat som rådgivare i de testförsök som gjorts för att Bracke Forest slutligen kunde dokumentera resultaten i jämförelse med den gamla modellen.

– Samarbetet med Skogstekniska klustret har som vanligt gått bra. Nu siktar vi mot att introducera tallriken på fler marknader, avslutar Klas-Håkan Ljungberg.

Projektet Gjutna Tallrikar har genomförts med hjälp av  Skogstekniska klustrets projekt Smart innovation samt projektet Skogens Nya Innovationer. Projekten delfinansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och skogsföretagen Holmen, SCA och Sveaskog.

Författare:
Lena Jonsson