Skogsträff för kvinnor

Det är nu 8 år sedan första skogsträffen för kvinnor anordnades här i Umeå. Ett tillfälle för kvinnliga skogsägare att inspireras, byta erfarenheter och lära sig mer om skog och skogsbruk tillsammans. Det är ett uppskattat event som lockar många kvinnor varje år.

För att få fler kvinnor att intressera sig för skogsbruk och bli mer aktiva i sitt ägande arrangerar olika skogliga företag, organisationer och myndigheter årliga träffar riktade mot kvinnliga skogsägare. Skogsträffarna för kvinnor skiljer sig inte i upplägg mot skogsträffar för alla. Vi i projektgruppen vill skapa möjligheter för kvinnliga skogsägare att känna sig trygga, våga fråga och ta mer plats. Träffarna har annars samma upplägg, oavsett vem som kommer.

Cirka fyrtio procent av Sveriges skogsägare är kvinnor, men på skogsträffar och andra arrangemang är det betydligt färre kvinnor än män som deltar. Knappt var femte deltagare på skogsträffar är kvinnor. Det innebär att ca 75-80 % av deltagarna på traditionella träffar är män. Ett steg för att öka jämställdheten inom skogssektorn är att nå ut med lika mycket information till alla som äger skog, vilket inte skett med ”vanliga” träffar.

Vi ser ett stort behov av att fortsätta anordna dessa träffar då intresset för arrangemangen varit stort, ofta med över 100 deltagare. Deltagarna upplever att umgängesklimatet gör att det är lättare att tillvarata information och kunskaper. Många av deltagarna uppskattar också att träffa andra kvinnor som är skogsägare.

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
LRF, Holmen, Norra skog, SCA, Skogforsk, Skogstekniska klustret och Skogsstyrelsen
Finansiärer: Privata medel från flera företag och organisationer
Amanda Löfdahl