Skogskollo för tjejer

Skogskollo för tjejer vill förändra bilden av skogssektorn hos unga tjejer och det omgivande samhället. En positiv bild som visar på de möjligheter till arbete och utbildning som finns och som leder till en förbättrad framtida kompetensförsörjning inom skogssektorn.

Skogstekniska klustret har varit projektägare sedan 2013 och varje år genomförs det Skogskollon i bred samverkan med en rad olika aktörer kopplade till Skogen i skolan. Mer information om Skogskollo hittar du på www.skogskollo.se

Projektägare: Skogstekniska klustet

Samarbetspartners: Skogen i skolan, Mera skog Västerbotten, Skogsstyrelsen Västernorrland, Dille Gård Naturbruksgymnasium, Burträsk Naturbruksgymnasium, Länsstyrelsen Västerbotten och Norra skogsägarna.

Finansiär: Privata medel från flera företag och organisationer

Resultat

Samarbetspartners:
Finansiär:
Projektansvarig: