Skogens nya innovationer

Fyra skogsföretag finansierar innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till cirka 10 miljoner kronor, varav en mindre del går till administration. Projektet beräknas pågå periodent 2014 -2019. Ansökningar från klusterföretagen behandlas vid tre styrgruppsmöten per år.

I  styrgruppen ingår representanter för skogsbolag respektive skogsmaskintillverkare. Arbetssättet i projektet följer den framgångsrika modell som togs fram i samband med Sveaskogssatsningen och som bland annat har resulterat i att elva nya produkter kommit ut på marknaden.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Samarbetspartners och finansiärer: Holmen skog, SCA, Sveaskog och Norra Skogsägarna

Resultat

Samarbetspartners:
Finansiär:
Projektansvarig: