Skogens nya innovationer

Fyra skogsföretag finansierar innovationer hos medlemsföretagen i Skogstekniska klustret. Den totala budgeten uppgår till cirka 10 miljoner kronor, varav en mindre del går till administration. Projektet beräknas pågå periodent 2014 -2018. Ansökningar från klusterföretagen behandlas vid tre styrgruppsmöten per år.

I styrgruppen ingår representanter för skogsbolag respektive skogsmaskintillverkare. Arbetssättet i projektet följer den framgångsrika modell som togs fram i samband med Sveaskogssatsningen.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Resultat

Under projektperioden har 41 ansökningar kommit in. 14 av dessa projekt har avslutats där bland annat tre idéer har patenterats och en är under marknadsintroduktion.

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogstekniskaklustrets medlemsföretag, Holmen skog, SCA, Sveaskog och Norra Skogsägarna
Holmen skog, SCA, Sveaskog och Norra Skogsägarna
Linda Nyström