När cad-projektet mötte verkligheten

January 23, 2018

Föregående produktutvecklingschef på Olofsfors hade en vision om att skapa gummilänkar för boogiebanden på skogsmaskinerna och kontaktade Christoffer Sandgren och föreslog det som ett examensarbete. Vinsterna hade varit betydande i såväl materialkostnader, tidsbesparing och mjukare gång som kanske kunde spara både skog och maskin. Men allt gick inte som tänkt.
– Många av de innovationsprojekt som vi finansierar handlar om att utmana konventioner och våga ta risker. Att ett projekt inte går exakt  om det är tänkt är långt ifrån ett misslyckande. Det är ett sätt att skaffa nödvändig och användbar kunskap inför kommande utvecklingsprojekt, säger Linda Nyström, VD på Skogstekniska klustret.

Allt började alltså som ett examensarbete när Christoffer läste till högskoleingenjör vid Umeå universitet under 2015. Han började skissa och utveckla ett bandkoncept som byggde på gummilänkar istället för de stålband man har i skogen i dag.

Långt från CAD till skog
– Jag hade ett bra koncept i CAD-världen, förklarar Christoffer Sandgren som idag arbetar som produktutvecklare på Olofsfors. Men det är lång väg från datorn ut i verkligheten och det var därför vi i början av 2015 började söka medel för att testa vår idé i skogen.

Först gjordes dragprov och utmattningstest för länkarna och därefter testade man att byta ut en del av ett boogieband på en skotare till gummidelar. Olika varianter plockades fram med såväl runda som fyrkantiga hål för att se om det gick att få ner slitaget på länkar och band. Testerna genomfördes under sommaren på en skotare, Komatsu 855, i en skogsmiljö utan alltför mycket stenar.

Testerna visade på svagheterna
– Vår teori höll inte i de fullskaliga testerna, förklarar Christoffer. Krafterna är förstås enorma i en så här stor skotare, så vi har tagit paus för att se om vi kan hitta några nya vägar in i projektet. Men vi hade aldrig kommit så snabbt fram utan den här möjligheten att genomföra fullskaliga tester i skogsmiljö. Så för oss var de medel vi fick via Skogstekniska klustret helt avgörande för att kunna utvärdera projektet.

Projektet Flexibla Band-fältstudier har genomförts i Skogstekniska klustrets projekt Smart innovation samt projektet Skogens Nya Innovationer. Projekten delfinansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och skogsföretagen Holmen, SCA och Sveaskog.

Författare:
Lena Jonsson

När cad-projektet mötte verkligheten

January 23, 2018

Föregående produktutvecklingschef på Olofsfors hade en vision om att skapa gummilänkar för boogiebanden på skogsmaskinerna och kontaktade Christoffer Sandgren och föreslog det som ett examensarbete. Vinsterna hade varit betydande i såväl materialkostnader, tidsbesparing och mjukare gång som kanske kunde spara både skog och maskin. Men allt gick inte som tänkt.
– Många av de innovationsprojekt som vi finansierar handlar om att utmana konventioner och våga ta risker. Att ett projekt inte går exakt  om det är tänkt är långt ifrån ett misslyckande. Det är ett sätt att skaffa nödvändig och användbar kunskap inför kommande utvecklingsprojekt, säger Linda Nyström, VD på Skogstekniska klustret.

Allt började alltså som ett examensarbete när Christoffer läste till högskoleingenjör vid Umeå universitet under 2015. Han började skissa och utveckla ett bandkoncept som byggde på gummilänkar istället för de stålband man har i skogen i dag.

Långt från CAD till skog
– Jag hade ett bra koncept i CAD-världen, förklarar Christoffer Sandgren som idag arbetar som produktutvecklare på Olofsfors. Men det är lång väg från datorn ut i verkligheten och det var därför vi i början av 2015 började söka medel för att testa vår idé i skogen.

Först gjordes dragprov och utmattningstest för länkarna och därefter testade man att byta ut en del av ett boogieband på en skotare till gummidelar. Olika varianter plockades fram med såväl runda som fyrkantiga hål för att se om det gick att få ner slitaget på länkar och band. Testerna genomfördes under sommaren på en skotare, Komatsu 855, i en skogsmiljö utan alltför mycket stenar.

Testerna visade på svagheterna
– Vår teori höll inte i de fullskaliga testerna, förklarar Christoffer. Krafterna är förstås enorma i en så här stor skotare, så vi har tagit paus för att se om vi kan hitta några nya vägar in i projektet. Men vi hade aldrig kommit så snabbt fram utan den här möjligheten att genomföra fullskaliga tester i skogsmiljö. Så för oss var de medel vi fick via Skogstekniska klustret helt avgörande för att kunna utvärdera projektet.

Projektet Flexibla Band-fältstudier har genomförts i Skogstekniska klustrets projekt Smart innovation samt projektet Skogens Nya Innovationer. Projekten delfinansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och skogsföretagen Holmen, SCA och Sveaskog.

Författare:
Lena Jonsson