Ny produkt för nästa generations skogsbruk

December 12, 2018

Indexator har tagit fram ett helt nytt produktkoncept, ”HX” vilket är en ny typ av rotator som planeras att finnas ute på världsmarknaden redan under nästa år.

– För att kunna möta morgondagens krav behövs skördarrotatorer som bland annat klarar starkare maskiner, kranar och kraftiga svängdämpare, säger Johnny Karlsson, Area Sales Manager på Indexator.  

Dagens maskintillverkare är en av flera viktiga påverkare som driver teknikutvecklingen framåt. En av dessa tillverkare är Indexator vars rotatorer spelar en viktig roll i att öka produktiviteten och utveckla morgondagens skördare. Tidigare rotator H är fortfarande enligt Indexator en välfungerande rotator. HX är i sin tur ett resultat av kundsamarbeten där krav på både teknik och produktivitet har varit drivande faktorer till produktutvecklingen.

– Vi arbetar väldigt nära våra kunder vad gäller teknikutveckling och morgondagens krav på utrustning. Det vi tillsammans ser är att maskinerna och aggregaten kommer fortsatta att bli mer effektiva och produktiva i framtiden. Rent konstruktionsmässigt har vi svårt att ta det klivet med H-rotatorer och därför tänkte vi helt nytt för HX-programmet, med influenser från våra XR-rotatorer som används bland annat inom tung materialhantering, säger Johnny Karlsson.  

Samma utseende men nya teknikfördelar

HX-rotatorerna kommer med en patenterad kraftöverföring som gör att inga externa krafter påverkar motorn. Dessa fördelar leder till en längre produktlivslängd och därmed en ökad produktivitet.

– Utseendemässigt kommer inte HX skilja sig nämnvärt från dagens rotatorer, vilket är en stor fördel då kunderna inte behöver göra stora designändringar. De nya skördarrotatorerna är också kompatibla mot slutanvändares äldre maskiner, säger Johnny Karlsson.

Testas inför världsmarknaden

HX har genomgått en stor testprocess för att produkten ska klara iskalla vinterdagar såväl som extremt varma klimat. Detta eftersom HX ska kunna etablera sig på en världsmarknad där ett 40-tal olika länder ingår.

– Vi ser Sverige, Finland och Ryssland som stora marknader eftersom ”cut-to-length” avverkning är det primära sättet att bedriva skogsbruk, men även i övriga Europa och i delar av Syd- och Nordamerika. Vi planerar att kunna leverera HX under år 2019, säger Johnny Karlsson.

Samarbeten leder till utveckling

Den nya produkten är ett resultat av att många förenade krafter som tillsammans vill utveckla morgondagens skogsbruk. Indexator ser positivt på samarbetet under utvecklingsprojektet av HX.

– HX har tagits emot väldigt positivt, där vi tillsammans med bland annat Skogstekniska klustret fortsätter att spela en viktig roll i den framtida produktivitetsutvecklingen inom skogsindustrin. De har möjliggjort för oss att snabbare kunna bedriva utvecklingsarbetet av HX-rotatorer, vilken i slutänden leder till att produkten snabbare kan presenteras på marknaden och att produktiviteten i skogsbruket fortsätter att öka, avslutar Johnny Karlsson.  

Fakta:

• Rotator: en rotator möjliggör 360 graders ändlös rotation av ett verktyg vilket innebär att den kan positionera olika verktyg eller laster i en önskad vinkel.

• ”Cut-to-length” avverkning: en kortvirkesmetod som är en av två huvudsakliga mekaniserade avverkningsmetoder i världen. Bygger på en långt driven förädling av skogen där skördaren inte bara sågar ner och kvistar träden, utan kapar dem också till stockar.

Källa: Wikipedia, Indexator

Författare:

Ny produkt för nästa generations skogsbruk

December 12, 2018

Indexator har tagit fram ett helt nytt produktkoncept, ”HX” vilket är en ny typ av rotator som planeras att finnas ute på världsmarknaden redan under nästa år.

– För att kunna möta morgondagens krav behövs skördarrotatorer som bland annat klarar starkare maskiner, kranar och kraftiga svängdämpare, säger Johnny Karlsson, Area Sales Manager på Indexator.  

Dagens maskintillverkare är en av flera viktiga påverkare som driver teknikutvecklingen framåt. En av dessa tillverkare är Indexator vars rotatorer spelar en viktig roll i att öka produktiviteten och utveckla morgondagens skördare. Tidigare rotator H är fortfarande enligt Indexator en välfungerande rotator. HX är i sin tur ett resultat av kundsamarbeten där krav på både teknik och produktivitet har varit drivande faktorer till produktutvecklingen.

– Vi arbetar väldigt nära våra kunder vad gäller teknikutveckling och morgondagens krav på utrustning. Det vi tillsammans ser är att maskinerna och aggregaten kommer fortsatta att bli mer effektiva och produktiva i framtiden. Rent konstruktionsmässigt har vi svårt att ta det klivet med H-rotatorer och därför tänkte vi helt nytt för HX-programmet, med influenser från våra XR-rotatorer som används bland annat inom tung materialhantering, säger Johnny Karlsson.  

Samma utseende men nya teknikfördelar

HX-rotatorerna kommer med en patenterad kraftöverföring som gör att inga externa krafter påverkar motorn. Dessa fördelar leder till en längre produktlivslängd och därmed en ökad produktivitet.

– Utseendemässigt kommer inte HX skilja sig nämnvärt från dagens rotatorer, vilket är en stor fördel då kunderna inte behöver göra stora designändringar. De nya skördarrotatorerna är också kompatibla mot slutanvändares äldre maskiner, säger Johnny Karlsson.

Testas inför världsmarknaden

HX har genomgått en stor testprocess för att produkten ska klara iskalla vinterdagar såväl som extremt varma klimat. Detta eftersom HX ska kunna etablera sig på en världsmarknad där ett 40-tal olika länder ingår.

– Vi ser Sverige, Finland och Ryssland som stora marknader eftersom ”cut-to-length” avverkning är det primära sättet att bedriva skogsbruk, men även i övriga Europa och i delar av Syd- och Nordamerika. Vi planerar att kunna leverera HX under år 2019, säger Johnny Karlsson.

Samarbeten leder till utveckling

Den nya produkten är ett resultat av att många förenade krafter som tillsammans vill utveckla morgondagens skogsbruk. Indexator ser positivt på samarbetet under utvecklingsprojektet av HX.

– HX har tagits emot väldigt positivt, där vi tillsammans med bland annat Skogstekniska klustret fortsätter att spela en viktig roll i den framtida produktivitetsutvecklingen inom skogsindustrin. De har möjliggjort för oss att snabbare kunna bedriva utvecklingsarbetet av HX-rotatorer, vilken i slutänden leder till att produkten snabbare kan presenteras på marknaden och att produktiviteten i skogsbruket fortsätter att öka, avslutar Johnny Karlsson.  

Fakta:

• Rotator: en rotator möjliggör 360 graders ändlös rotation av ett verktyg vilket innebär att den kan positionera olika verktyg eller laster i en önskad vinkel.

• ”Cut-to-length” avverkning: en kortvirkesmetod som är en av två huvudsakliga mekaniserade avverkningsmetoder i världen. Bygger på en långt driven förädling av skogen där skördaren inte bara sågar ner och kvistar träden, utan kapar dem också till stockar.

Källa: Wikipedia, Indexator

Författare: