Bild: ESA

Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan

Företag inom den skogliga värdekedjan pekar på vikten av teknikutveckling i syfte att öka robotiseringen och automatiseringen. Detta behov har ytterligare stärkts av Coronapandemin. Optisk mättekning är ett teknikområde som understödjer robotisering och automation och som utav EU-kommissionen har definierats som en Key Enabling Technology - en nyckelteknologi för fortsatt konkurrenskraft. Behovet av en påskyndad robotiserings- och automatiseringstakt tillsammans med den tekniska utveckling som sker inom fältet optisk mätteknik skapar stora möjligheter för nya, innovativa produkter och tjänster i den skogliga värdekedjan som i sin tur ökar bolagens konkurrenskraft. Denna utveckling kan stärkas ytterligare genom ökat nyttjande av rymddata och de nya möjligheter som följer rymdekonomin, som i sin tur stärks av optisk mätteknik.

Förstudien syftar därför till att kartlägga vilka utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med hjälp av optisk mätteknik och rymddata och hur det kan främja ytterligare digitalisering och automatisering för att öka konkurrenskraften och göra branschen mindre sårbar. Förhoppningen är sedan att det ska leda vidare till en större ansökan och ett genomförandeprojekt i nästa programperiod.

Projektet drivs under ledning av Skogstekniska klustret. I projektgruppen ingår även Adopticum och Vasa Universitet.

Projektlogotyp

Samarbetspartners

Finansiärer

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogstekniska klustret, Adopticum, Vasa Universitet
Aline Kärrbäck