Skogstekniska klustret

Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan

February 22, 2021

Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt.

Ökad innovationstakt i flera led

Projektets syfte är att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Vi ser att många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår, säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Företag inom hela projektgeografin både i Sverige och i Finland välkomnas att delta i projektet för att få ökad kunskap om möjligheterna med optisk mätteknik och satellitdata.

Författare:
Aline Kärrbäck

Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan

February 22, 2021

Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt.

Ökad innovationstakt i flera led

Projektets syfte är att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Vi ser att många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår, säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Företag inom hela projektgeografin både i Sverige och i Finland välkomnas att delta i projektet för att få ökad kunskap om möjligheterna med optisk mätteknik och satellitdata.

Internationell samverkan

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Projektområde inom Botnia-Atlantica

Adopticum
Stiftelsen Adopticum är en innovationsstödjande verksamhet specialiserad på optisk mätteknik. Adopticum har kompetens inom hårdvara och mjukvaruutveckling och driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister.
Vasa universitet/Digital Economy Platform
Plattformen för digital ekonomi vid Vasa universitet är en öppen forskningsplattform för tvärvetenskaplig forskning om innovationer som möjliggörs av teknologi och dess påverkan på individer, organisationer, industri och samhälle.

Författare:
Aline Kärrbäck