Automation för autonom terrängmobilitet (Auto2)

Auto2:s vision är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner. Samtidigt ska Sverige stärkas i sin roll som världsledande inom terrängmaskinutrustning. Projektets huvudkomponenter är:

Projektägare: Skogforsk. Olle Gelin är kontaktperson för projektet.

Resultat

Samarbetspartners:
Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, Luleå Tekniska Universitet och Skogstekniska klustret.
Vinnova och skogsbranschen
Lena Jonsson