Foto: Auto2

Automation för autonom terrängmobilitet (Auto2)

Detta Vinnova finansierade projekt är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag. Projektets målsättning är att initiera en ny våg av ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara tekniklösningar för en skonsam och produktiv terrängkörning genom automation.

Auto2:s vision är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner. Samtidigt ska Sverige stärkas i sin roll som världsledande inom terrängmaskinutrustning.

Projektets huvudkomponenter är:

Projektägare: Skogforsk. Olle Gelin projektledare och kontaktperson för projektet.

Skogstekniska klustret är arbetsledare för arbetspaketet Säkerhet, lagar och regler. Huvuduppgiften är att kartlägga och analysera vilka lagar, regler och standarder som inverkar och reglerar framtagandet av autonoma skogsmaskiner. Projektet kommer identifiera och föreslå nya standarder, lagar och regler om nödvändigt. Projektet löper över två år (november 2018 – december 2020).

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, UMIT, BillerudKorsnäs, SCA, Stora Enso, Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, LTU och Skogstekniska klustret.
Vinnova och skogsbranschen
Anneli Lundmark