Satsningar på smarta skogsmaskiner

December 19, 2018

Vinnova och skogsbranschen satsar  20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner via projektet Auto 2 som görs i bred samverkan med skogsbransch,, universitet och maskintillverkare.Komatsu Forest kommer att ha en nyckelroll i Auto 2 projektet som bara är en del av den större satsning som Komatsu nu gör på smarta maskiner genom att rekrytera fyra nya medarbare med specialkompetens inom AI samt big data.

I ett första steg ligger fokus för Komatsu Forest på att utveckla semiautonoma maskiner – att maskinen utför vissa moment automatiskt. Ett stort steg mot ett effektivare skogsbruk och ett attraktivare föraryrke.

- Det vi talar om nu är hur vi utvecklar vissa moment att vara självgående. Föraren gör vissa moment, och andra moment utförs automatiskt av våra smarta maskiner. Det kommer bli betydligt produktivare avverkning och en enklare vardag med mindre stress för föraren, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

Spännande jobb

För att vara ledande i utvecklingen ser Erik Nilsson att det behövs ytterligare specialister till Komatsu Forests utvecklingsavdelning, med expertkunskap inom AI och big data. Han vill också passa på att framhäva det spännande arbete som väntar.

- Att vara en del av förändringen i denna viktiga bransch är intressant. Här får man också göra det hela vägen från utveckling till att faktiskt vara med ute i skogen och testa. Det måste jag säga är relativt unikt. Läs mer om jobben här

Självstyrande skogsmaskiner

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har denna utveckling redan kommit långt. Liknande teknik ska nu användas i skogen när det Vinnovafinansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare. Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada.

När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.

– Det steget är förstås mera futuristiskt. Men det ger flera potentiella förbättringar. Utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare. Och dessutom mer effektiva i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk.

– Men det är också ett lyft för arbetsmiljön, utan helkroppsvibrationer och utan risk för fallolyckor eller fallande föremål. Det skulle också på sikt ge oss en bredare rekryteringsbas om människor kunde sitta tillsammans med sina arbetskamrater i en mer social miljö.

Samtidigt får Skogforsk nio miljoner kronor från Mistra och skogsbranschen för att utveckla användningen av nya högupplösta data om skogen från bland annat laserskanning och satellitbilder.

– De två satsningarna kompletterar varandra. Genom att länka samman data om skog och terräng i smarta planerings- och beslutsstöd så ökar förstås möjligheterna att lyckas med de självstyrande maskinerna, säger Olle Gelin.

Läs mer om projektet på https://www.skogforsk.se/nyheter/2018/nytt-projekt-ska-utveckla-sjalvstyrande-skogsmaskiner/

Författare:
Lena Jonsson

Satsningar på smarta skogsmaskiner

December 19, 2018

Vinnova och skogsbranschen satsar  20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner via projektet Auto 2 som görs i bred samverkan med skogsbransch,, universitet och maskintillverkare.Komatsu Forest kommer att ha en nyckelroll i Auto 2 projektet som bara är en del av den större satsning som Komatsu nu gör på smarta maskiner genom att rekrytera fyra nya medarbare med specialkompetens inom AI samt big data.

I ett första steg ligger fokus för Komatsu Forest på att utveckla semiautonoma maskiner – att maskinen utför vissa moment automatiskt. Ett stort steg mot ett effektivare skogsbruk och ett attraktivare föraryrke.

- Det vi talar om nu är hur vi utvecklar vissa moment att vara självgående. Föraren gör vissa moment, och andra moment utförs automatiskt av våra smarta maskiner. Det kommer bli betydligt produktivare avverkning och en enklare vardag med mindre stress för föraren, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

Spännande jobb

För att vara ledande i utvecklingen ser Erik Nilsson att det behövs ytterligare specialister till Komatsu Forests utvecklingsavdelning, med expertkunskap inom AI och big data. Han vill också passa på att framhäva det spännande arbete som väntar.

- Att vara en del av förändringen i denna viktiga bransch är intressant. Här får man också göra det hela vägen från utveckling till att faktiskt vara med ute i skogen och testa. Det måste jag säga är relativt unikt. Läs mer om jobben här

Självstyrande skogsmaskiner

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har denna utveckling redan kommit långt. Liknande teknik ska nu användas i skogen när det Vinnovafinansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare. Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada.

När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.

– Det steget är förstås mera futuristiskt. Men det ger flera potentiella förbättringar. Utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare. Och dessutom mer effektiva i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk.

– Men det är också ett lyft för arbetsmiljön, utan helkroppsvibrationer och utan risk för fallolyckor eller fallande föremål. Det skulle också på sikt ge oss en bredare rekryteringsbas om människor kunde sitta tillsammans med sina arbetskamrater i en mer social miljö.

Samtidigt får Skogforsk nio miljoner kronor från Mistra och skogsbranschen för att utveckla användningen av nya högupplösta data om skogen från bland annat laserskanning och satellitbilder.

– De två satsningarna kompletterar varandra. Genom att länka samman data om skog och terräng i smarta planerings- och beslutsstöd så ökar förstås möjligheterna att lyckas med de självstyrande maskinerna, säger Olle Gelin.

Läs mer om projektet på https://www.skogforsk.se/nyheter/2018/nytt-projekt-ska-utveckla-sjalvstyrande-skogsmaskiner/

Författare:
Lena Jonsson