Bild: Skogforsk

Autoplant

Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet drivs av Skogforsk.

Hållbarhetsmål i fokus

Autoplant adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Skogstekniska klustrets roll i projektet

Skogstekniska klustret medverkar genom Aline Kärrbäck som ledare för arbetspaketet Fälttester. Arbetspaketet kommer att verka tvärgående över resterande arbetspaket och sammanställa de tester och utvärderingar som görs inom respektive paket.

Kontakt

Linnea Hansson

Projektledare

Skogforsk

070-910 64 20

linnea.hansson@skogforsk.se

Aline Kärrbäck

Arbetspaketsledare, Fälttester

Skogstekniska klustret

070-622 19 33

aline.karrback@skogstekniskaklustret.se

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogforsk, Bracke Forest, SCA Skog, Holmen Skog, Sveaskog, Södra, KTH, LTU, Skogstekniska klustret
Vinnova
Aline Kärrbäck