Foto: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK

Studenter möter arbetslivet

Studenter möter arbetslivet är ett projekt under ledning av Västerbottens handelskammare, som genom olika aktiviteter vill skapa kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare. Ambitionen är att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och studenter i Västerbotten och därigenom bidra till Västerbottens långsiktiga utveckling.

Projektet kommer att testa och genomföra ett antal aktiviteter för att skapa dessa mötesplatser och genom detta visa upp regionens arbetsmöjligheter för studenterna och skapa möjligheter för en bättre övergång från studentliv till arbetsliv. Vi hoppas kunna att bidra till att skapa intresse hos studenterna för regionens arbetsgivare och stötta företagens och organisationernas kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till matchning. Vårt mål är att få fler studenter att bosätta sig och arbeta i Västerbotten efter avslutade studier.

Målsättning

Genom projektet väntas regionens arbetsgivare på lång sikt ges god tillgång till utbildad kompetens. Övergången från utbildning till arbete ska underlättas och utbildningarna på regionens universitet ska bli mer attraktiva genom en närmare samverkan mellan studenter och arbetsliv.

Efter avslutat projekt väntas regionens arbetsmarknad stärkas genom en utvecklad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, det finns utvecklade forum och gemensamma mötesplatser där studenter och arbetsgivare kan mötas, samt att studenter är bättre förberedda för arbetslivet och har en förbättrad anställningsbarhet.

För arbetsgivarna

För studenterna

Vi planerar att hålla en rad olika aktiviteter bland annat nätverksträffar, karriärluncher och andra typ av matchningsevent.

Kontakt

Catarina Gammelgård
Projektledare
010 – 130 82 53
+46 70 481 70 76
catarina.gammelgard@handelskammaren.ac

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Västerbottens handelskammare
Region Västerbotten, Umeå kommun
Aline Kärrbäck