June 24, 2021
Många vägar mot jämställdhet
Jämställdhet har varit en central del av Skogstekniska klustrets verksamhet sedan start - och det finns många sätt att jobba med frågorna!
March 5, 2021
Målgång för Auto2
Projektet Auto2 är avslutat efter två år - men arbetet med framtidens skogsmaskiner bara börjat och lärdomarna är många.
February 22, 2021
Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan
Nytt projekt utforskar hur optisk mätteknik och satellitdata kan användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led!
January 22, 2021
Skogens dag: Teknik och digitalisering
Skogens dag utforskar nyckeln till att få visionen om det hållbara skogsbruket att gå ihop; teknik och digitalisering.
January 22, 2021
Skogens dag: Den cirkulära ekonomin
Dagens andra block gjorde en djupdykning i begreppet cirkulärekonomi och synen på det svenska skogsbruket i ett europeiskt perspektiv.
January 22, 2021
Skogens dag: Skogsutredningen
Skogens dag vände och vred på skogsutredningen. Vad gör vi nu?
January 20, 2021
Framtidens skogsföryngring - en framtidsfilm
En framtidsfilm av Skogstekniska klustret, Arevo, Skogforsk, SLU och LTU - dags att ta nästa stora kliv mot framtidens skogsföryngring!
January 14, 2021
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare i innovativt mentorsprogram i samarbete med Proto Projects och Designhögskolan.
December 16, 2020
Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk
Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora
Skogssektorns aktiva jämställdhetsarbete - en överblick
Västerbottens skogliga aktörer berättar om sitt jämställdhetsarbete under ett fullspäckad seminarium. Här är sammanställningen!
November 12, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - Del 2
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 2 av 2.
October 29, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - del 1
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 1 av 2.