November 12, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - Del 2
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 2 av 2.
October 29, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - del 1
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 1 av 2.
August 26, 2020
Tekniken som låter marken bära
Geoskills fixar tekniken som kan minska markskadorna inom skogsbruket. Grunden bygger på att nyttja naturens och årstidernas svängningar.
August 17, 2020
En ingenjör med höga miljöambitioner
Möt Hampus – den eftertänksamma ingenjören med stenkoll på såväl energismarta kranar som skonsam markberedning.
July 8, 2020
Med fokus på hyggesfritt skogsbruk
En ny definition för hyggesfritt skogsbruk ska definieras utifrån en serie fokusgrupper, utförda på uppdrag av Skogsstyrelsen och SLU.
May 4, 2020
Jan Åhlund: "Även små idéer kan växa till något riktigt bra"
Under sex år har Jan Åhlund bidragit med kloka inspel till Skogens Nya Innovationer. Såhär sammanfattar han sin tid i styrgruppen!
April 24, 2020
Projektledaren som vill locka fler till skogs
Skogstekniska klustret har fått en till projektledare! Hurra och varmt välkommen till Aline Kärrbäck.
April 9, 2020
Många skogsägare positiva till markberedning
Många skogsägare är positivt inställda till att markbereda efter en föryngringsavverkning, visar en ny enkätundersökning.
March 18, 2020
Jämställda arbetsplatser – en vinst för alla
Jämställdhet i skogsbranschen – en ständigt aktuell fråga som påverkar allt från arbetsplatskultur till kompetensförsörjning
February 21, 2020
Jämställdhet i praktiken – välkommen på workshop!
Tillsammans med jämställdhetskonsulterna Vkna håller vi i en workshop i Vindeln den 10 mars. Välkommen!
January 31, 2020
Skogsutredningen 2019: ”Vi kan ha mer av allt”
Ett givande och tagande - viktig del i arbetet för ett långsiktigt och hållbart utredningsförslag, konstaterar Skogsutredningen 2019
January 30, 2020
Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?
Katastrof och hopplöshet – det är framtiden om trettio år enligt rapporten Ungdomsfokus 2019