January 22, 2021
Skogens dag: Den cirkulära ekonomin
Dagens andra block gjorde en djupdykning i begreppet cirkulärekonomi och synen på det svenska skogsbruket i ett europeiskt perspektiv.
January 22, 2021
Skogens dag: Skogsutredningen
Skogens dag vände och vred på skogsutredningen. Vad gör vi nu?
January 20, 2021
Framtidens skogsföryngring - en framtidsfilm
En framtidsfilm av Skogstekniska klustret, Arevo, Skogforsk, SLU och LTU - dags att ta nästa stora kliv mot framtidens skogsföryngring!
January 14, 2021
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare
Unga kreatörer skapar framtidens markberedare i innovativt mentorsprogram i samarbete med Proto Projects och Designhögskolan.
December 16, 2020
Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk
Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora
Skogssektorns aktiva jämställdhetsarbete - en överblick
Västerbottens skogliga aktörer berättar om sitt jämställdhetsarbete under ett fullspäckad seminarium. Här är sammanställningen!
November 12, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - Del 2
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 2 av 2.
October 29, 2020
Exkursion för framtidens skogsbruk - del 1
Skogstekniska klustret knöt samman nya innovationer med skogsbranschen under en innehållsrik exkursion i Vindeln. Del 1 av 2.
August 26, 2020
Tekniken som låter marken bära
Geoskills fixar tekniken som kan minska markskadorna inom skogsbruket. Grunden bygger på att nyttja naturens och årstidernas svängningar.
August 17, 2020
En ingenjör med höga miljöambitioner
Möt Hampus – den eftertänksamma ingenjören med stenkoll på såväl energismarta kranar som skonsam markberedning.
July 8, 2020
Med fokus på hyggesfritt skogsbruk
En ny definition för hyggesfritt skogsbruk ska definieras utifrån en serie fokusgrupper, utförda på uppdrag av Skogsstyrelsen och SLU.
May 4, 2020
Jan Åhlund: "Även små idéer kan växa till något riktigt bra"
Under sex år har Jan Åhlund bidragit med kloka inspel till Skogens Nya Innovationer. Såhär sammanfattar han sin tid i styrgruppen!