Bild: Skogsstyrelsen

Se de inspelade föreläsningarna från Hyggesfritt i framtidens skogsbruk - vad pågår?

November 30, 2022

Den 23 november arrangerade Skogstekniska klustret tillsammans med Skogsstyrelsen, SLU/Future Forest och Skogforsk ett seminarium på temat hyggesfritt skogsbruk i Stockholm. Seminariet, som hade rubriken "Hyggesfritt i framtidens skogsbruk: vad pågår?", lockade över 100 gäster från hela den skogliga värdekedjan.

Seminariet anordnades med bakgrund i den intensiva debatt som kretsar kring skogen och skogsbruket. Andra mål än virkesproduktion tar plats och där större variation i brukningsmetoder efterfrågas. Seminariet i Stockholm var det första i en serie seminarier på temat hyggesfritt skogsbruk som SLU/Future Forest, Skogforsk och Skogsstyrelsen arrangerar gemensamt inom ramen för ett större samarbete. Syftet med det första seminariet var att ge en omvärldsbild. Malin von Essen och Lotta Möller modererade skickligt seminariet som både såg till att svara på frågor men också ställa nya frågor.

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen.

I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk.

Vill du läsa mer om hyggesfritt skogsbruk och dess definition, spana in Skogsstyrelsens rapport genom att klicka här.

Du kan också läsa Future Forest rapport om Hyggesfritt skogsbruk och det arbete som genomfördes 2020 och som föregick seminariet den 23 november genom att klicka här.

Inspelade föreläsningar

För att möjliggöra en bredare spridning av seminariet finns föreläsningarna inspelade och att tillgå här eller via Skogstekniska klustrets Youtube.

Aleksandra Holmlund, doktorand, SLU var seminariets inledningstalare. Biologisk mångfald - ett nytt tillgångsslag?

Johan Lindman, senior Vice President Global Forestry and Sustainability, Stora Enso. Stora Enso och hyggesfritt skogsbruk.

Mia Crawford, ansvarig EU- och internationella frågor, LRF. Ett EU-perspektiv på hyggesfritt skogsbruk.

Lars Laestadius, tidigare Senior Associate, World Resources Institute. Internationella processer och skogssektorn – är vi herrar över vårt eget öde?

Bengt Ek, tidigare generalsekreterare, Föreningen Skogen. Trakthyggesbruk vs hyggesfritt i skandinaviskt skogsbruk sedan 1945.

Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet. Människans uppfattning om skogen - historiskt, nutid och framtid.

Betydelsen för den fortsatta teknikutvecklingen

För Skogstekniska klustrets del har arbetet med seminariet varit en naturlig följd av det tidigare samarbetet som man haft med SLU och Skogsstyrelsen i att ta fram underlag till en definition av hyggesfritt skogsbruk. I och med att Skogstekniska klustret ska utgöra bryggan mellan maskintillverkarna och näringen i syfte att föra utvecklingen av skogstekniska lösningar framåt har det fortsatta samarbetet med Skogsstyrelsen, SLU/Future Forest och Skogforsk varit en möjlighet att fördjupa förståelsen för hur skogsnäringens aktörer ser på olika brukningsmetoder och vilka tekniska lösningar som kommer att krävas.

För Skogstekniska klustret och medlemsföretagen är det viktigt att ständigt följa utvecklingen och dialogen kring olika skogsbruksmetoder. Hur kommer vi att bruka skogen i framtiden och med vilka maskiner?

Författare:

Se de inspelade föreläsningarna från Hyggesfritt i framtidens skogsbruk - vad pågår?

November 30, 2022

Den 23 november arrangerade Skogstekniska klustret tillsammans med Skogsstyrelsen, SLU/Future Forest och Skogforsk ett seminarium på temat hyggesfritt skogsbruk i Stockholm. Seminariet, som hade rubriken "Hyggesfritt i framtidens skogsbruk: vad pågår?", lockade över 100 gäster från hela den skogliga värdekedjan.

Seminariet anordnades med bakgrund i den intensiva debatt som kretsar kring skogen och skogsbruket. Andra mål än virkesproduktion tar plats och där större variation i brukningsmetoder efterfrågas. Seminariet i Stockholm var det första i en serie seminarier på temat hyggesfritt skogsbruk som SLU/Future Forest, Skogforsk och Skogsstyrelsen arrangerar gemensamt inom ramen för ett större samarbete. Syftet med det första seminariet var att ge en omvärldsbild. Malin von Essen och Lotta Möller modererade skickligt seminariet som både såg till att svara på frågor men också ställa nya frågor.

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen.

I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk.

Vill du läsa mer om hyggesfritt skogsbruk och dess definition, spana in Skogsstyrelsens rapport genom att klicka här.

Du kan också läsa Future Forest rapport om Hyggesfritt skogsbruk och det arbete som genomfördes 2020 och som föregick seminariet den 23 november genom att klicka här.

Inspelade föreläsningar

För att möjliggöra en bredare spridning av seminariet finns föreläsningarna inspelade och att tillgå här eller via Skogstekniska klustrets Youtube.

Aleksandra Holmlund, doktorand, SLU var seminariets inledningstalare. Biologisk mångfald - ett nytt tillgångsslag?

Johan Lindman, senior Vice President Global Forestry and Sustainability, Stora Enso. Stora Enso och hyggesfritt skogsbruk.

Mia Crawford, ansvarig EU- och internationella frågor, LRF. Ett EU-perspektiv på hyggesfritt skogsbruk.

Lars Laestadius, tidigare Senior Associate, World Resources Institute. Internationella processer och skogssektorn – är vi herrar över vårt eget öde?

Bengt Ek, tidigare generalsekreterare, Föreningen Skogen. Trakthyggesbruk vs hyggesfritt i skandinaviskt skogsbruk sedan 1945.

Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet. Människans uppfattning om skogen - historiskt, nutid och framtid.

Betydelsen för den fortsatta teknikutvecklingen

För Skogstekniska klustrets del har arbetet med seminariet varit en naturlig följd av det tidigare samarbetet som man haft med SLU och Skogsstyrelsen i att ta fram underlag till en definition av hyggesfritt skogsbruk. I och med att Skogstekniska klustret ska utgöra bryggan mellan maskintillverkarna och näringen i syfte att föra utvecklingen av skogstekniska lösningar framåt har det fortsatta samarbetet med Skogsstyrelsen, SLU/Future Forest och Skogforsk varit en möjlighet att fördjupa förståelsen för hur skogsnäringens aktörer ser på olika brukningsmetoder och vilka tekniska lösningar som kommer att krävas.

För Skogstekniska klustret och medlemsföretagen är det viktigt att ständigt följa utvecklingen och dialogen kring olika skogsbruksmetoder. Hur kommer vi att bruka skogen i framtiden och med vilka maskiner?

‍‍

Författare: