Foto: Skogsstyrelsen

Välbesökt seminarium om hyggesfritt skogsbruk

May 9, 2023

Den 4 maj arrangerade SLU Future Forests, Skogsstyrelsen och Skogforsk del två i seminarieserien Hyggesfritt Skogsbruk i Stockholm. Syftet var att belysa motiv och drivkrafter för ett mer varierat skogsbruk och diskutera hyggesfritt som en del i detta. Skogstekniska klustret stod för arrangemanget som denna gång ägde rum på Operakällaren.

Seminariet anordnades med bakgrund i den intensiva debatt som kretsar kring skogen och skogsbruket. Andra mål än virkesproduktion tar plats och där större variation i brukningsmetoder efterfrågas. Seminariet, som hade rubriken "Vad vill vi med hyggesfritt skogsbruk?", var del två i en serie seminarier på temat hyggesfritt skogsbruk som SLU Future Forests, Skogforsk och Skogsstyrelsen arrangerar gemensamt inom ramen för ett större samarbete.

Under dagen diskuterades vilka motiv och drivkrafter som finns för ett mer varierat skogsbruk och vilken roll hyggesfritt skogsbruk har i det. Dagen varvade interaktiva övningar med föreläsningar och inspel från Herman Sundqvist, Gd Skogsstyrelsen, Henrik Andersson, medlemschef på Södra, Peter Ask, skogsskötselspecialist på Sveaskog och Malin Brännström, chef för Silvermuseet. Från EU-kommissionen deltog Stefanie Schmidt som arbetar med skogsfrågor på EU:s generaldirektorat för miljö. Stefanie berättade om de frivilliga riktlinjerna för ett closer to nature-skogsbruk. Moderatorer för dagen var Malin von Essen och Lotta Möller.

Inspelade föreläsningar

Föreläsningarna spelades in och finns att se på Skogstekniska klustrets Yotube-kanal tillsammans med tidigare inspelningar. Du kan även se filmerna nedan:

Stefanie Schmidt, DG Environment, European Commission om EU Forest Strategy for 2030: Voluntary Guidelines on Closer to Nature Forest Management. 

Henrik Andersson, medlemschef Södra om Södras syn på hyggesfritt skogsbruk.

Malin Brännström, chef för Silvermuseet och INSARC om samiska landskapsperspektiv och vad hyggesfritt kan bidra med.

Peter Ask, skogsskötselspecialist Sveaskog om hur Sveaskog kan visa vägen för ett mer varierat skogsbruk.

Ett långvarigt samarbete

Samarbetet med Skogstekniska klustret har pågått sedan 2020 och inleddes med ett tiotal digitala fokusgruppssamtal med representanter från myndigheter, ideella organisationer, forskare och skogsnäring. Dokumentationen från fokusgruppssamtalen har legat till grund för den definition som Skogsstyrelsen, med stöd av SLU, tagit fram om hyggesfritt skogsbruk.

- För Skogstekniska klustret är den här typen av frågor otroligt viktigt för den fortsatta teknikutvecklingen, hur kommer skogarna skötas i framtiden och vilka krav ställer det på maskinerna och framtida beslutsstöd, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret. Arrangörerna planerar just nu en del tre, troligtvis under hösten 2023.

TIPS! Den 20 juni anordnar Future Forests en exkursion i Uppsala med fokus på nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Klicka här för att komma till anmälan.

Författare:

Välbesökt seminarium om hyggesfritt skogsbruk

May 9, 2023

Den 4 maj arrangerade SLU Future Forests, Skogsstyrelsen och Skogforsk del två i seminarieserien Hyggesfritt Skogsbruk i Stockholm. Syftet var att belysa motiv och drivkrafter för ett mer varierat skogsbruk och diskutera hyggesfritt som en del i detta. Skogstekniska klustret stod för arrangemanget som denna gång ägde rum på Operakällaren.

Seminariet anordnades med bakgrund i den intensiva debatt som kretsar kring skogen och skogsbruket. Andra mål än virkesproduktion tar plats och där större variation i brukningsmetoder efterfrågas. Seminariet, som hade rubriken "Vad vill vi med hyggesfritt skogsbruk?", var del två i en serie seminarier på temat hyggesfritt skogsbruk som SLU Future Forests, Skogforsk och Skogsstyrelsen arrangerar gemensamt inom ramen för ett större samarbete.

Under dagen diskuterades vilka motiv och drivkrafter som finns för ett mer varierat skogsbruk och vilken roll hyggesfritt skogsbruk har i det. Dagen varvade interaktiva övningar med föreläsningar och inspel från Herman Sundqvist, Gd Skogsstyrelsen, Henrik Andersson, medlemschef på Södra, Peter Ask, skogsskötselspecialist på Sveaskog och Malin Brännström, chef för Silvermuseet. Från EU-kommissionen deltog Stefanie Schmidt som arbetar med skogsfrågor på EU:s generaldirektorat för miljö. Stefanie berättade om de frivilliga riktlinjerna för ett closer to nature-skogsbruk. Moderatorer för dagen var Malin von Essen och Lotta Möller.

Inspelade föreläsningar

Föreläsningarna spelades in och finns att se på Skogstekniska klustrets Yotube-kanal tillsammans med tidigare inspelningar. Du kan även se filmerna nedan:

Stefanie Schmidt, DG Environment, European Commission om EU Forest Strategy for 2030: Voluntary Guidelines on Closer to Nature Forest Management. 

Henrik Andersson, medlemschef Södra om Södras syn på hyggesfritt skogsbruk.

Malin Brännström, chef för Silvermuseet och INSARC om samiska landskapsperspektiv och vad hyggesfritt kan bidra med.

Peter Ask, skogsskötselspecialist Sveaskog om hur Sveaskog kan visa vägen för ett mer varierat skogsbruk.

Ett långvarigt samarbete

Samarbetet med Skogstekniska klustret har pågått sedan 2020 och inleddes med ett tiotal digitala fokusgruppssamtal med representanter från myndigheter, ideella organisationer, forskare och skogsnäring. Dokumentationen från fokusgruppssamtalen har legat till grund för den definition som Skogsstyrelsen, med stöd av SLU, tagit fram om hyggesfritt skogsbruk.

- För Skogstekniska klustret är den här typen av frågor otroligt viktigt för den fortsatta teknikutvecklingen, hur kommer skogarna skötas i framtiden och vilka krav ställer det på maskinerna och framtida beslutsstöd, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret. Arrangörerna planerar just nu en del tre, troligtvis under hösten 2023.

TIPS! Den 20 juni anordnar Future Forests en exkursion i Uppsala med fokus på nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Klicka här för att komma till anmälan.

Författare: