Föraren ser maskinens och trädens position på skärmen liksom skogens täthet uttryckt som färg.

Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar

September 13, 2023

Förarstöd för hyggesfria avverkningar har testats framgångsrikt i skogarna utanför Uppsala. Parterna bakom de lyckade testerna ser demonstrationen som ett viktigt steg mot ett mer variationsrikt skogsbruk.

Utvecklingen av förarstöd är en del i ett större samarbete mellan Skogstekniska klustret och Uppsala Akademiförvaltning kring hyggesfritt skogsbruk.

Vi ser att intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar men också att det finns många frågor om hyggesfritt som behöver svar. Blir det dyrare, vad händer med skogstillväxten osv. Inte minst måste skogstekniken och förarstöden utvecklas så att hyggesfria metoder blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Anneli Lundmark, projektledare vid Skogstekniska klustret.

Nordic Forestry Automation (NFA) startade 2021 och utvecklar förarstöd för skördare, som stöttar föraren i de skogliga besluten. Med sensorer och algoritmer av samma typ som används i självkörande bilar kan man kontinuerligt mäta upp alla stammar i maskinens omgivning, live under körning. Utifrån mätningen visar systemet i realtid vilka träd som ska avverkas för att realisera en given skötselmetod. Efter insatsen får skogsägaren dessutom en komplett före/efter-inventering av beståndet på trädnivå, som kan användas för kvalitétssäkring och planering av framtida åtgärder.

- I hyggesfria avverkningar är det svårare för föraren att lämna kvar rätt stamantal och rätt träd jämfört med traditionell gallring, speciellt om beståndet är heterogent säger Anders Söderström, skogschef vid Uppsala Akademiförvaltning. Vi vill ligga i framkant för utvecklingen av hyggesfria metoder och tycker att utvecklingen av förarstöd är både nödvändig och spännande.

- Ambitionen med vår teknik är att göra det enkelt för alla förare att effektivt utföra vilken skötselmetod som helst, vilket i sin tur ger en utökad handlingsfrihet och trygghet för skogsägaren. Vi tror att den här typen avverktyg kommer bli en viktig pusselbit för att realisera ett mer variationsrikt skogsbruk, säger Lars Svensson, vd för NFA.

Från vänster: initiativtagarna till samarbetet Anneli Lundmark och Anders Söderström tillsammans med NFA:s grundare och vd Lars Svensson.

Hyggesfritt – för ett mer variationsrikt skogsbruk

Både på EU-nivå och i Sverige betonas skogens mångfunktionella roll för ekonomi, klimat, landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, och för människors hälsa och välmående. En nyckelfråga för alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, blir produktivitet i förhållande till traditionellt trakthyggesbruk. Under demodagarna i Uppsala presenterade Skogstekniska klustrets en kunskapssammanställning över prestationsstudier för hyggesfritt skogsbruk. Så här långt tycks kostnaden per avverkad kubikmeter vara högre för hyggesfritt skogsbruk. Därför var det mycket positivt att det första pilotförsöket med ett nytt beslutsstöd gav så positiva resultat säger Anders och Anneli. Samarbetet mellan Skogstekniska klustret och Uppsala Akademiförvaltning fortsätter med målsättningen att kunna göra ytterligare tester och tidsstudier i olika hyggesfria avverkningsmetoder under 2024.


Vid frågor, kontakta:

Anders Söderström, skogschef, Uppsala Akademiförvaltning, anders.soderstrom@uaf.se

Anneli Lundmark,projektledare, Skogstekniska klustret, anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Lars Svensson, grundare och vd NFA, lars@nordicforestryautomation.com

Testerna i Uppsala har medfinansierats av projektet Företagsdriven SkogsInnovation som är finansierat med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och med medfinansiering från Region Västerbotten, Umeå kommun, SLU, LTU, Sveaskog, Holmen, SCA och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare:

Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar

September 13, 2023

Förarstöd för hyggesfria avverkningar har testats framgångsrikt i skogarna utanför Uppsala. Parterna bakom de lyckade testerna ser demonstrationen som ett viktigt steg mot ett mer variationsrikt skogsbruk.

Utvecklingen av förarstöd är en del i ett större samarbete mellan Skogstekniska klustret och Uppsala Akademiförvaltning kring hyggesfritt skogsbruk.

Vi ser att intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar men också att det finns många frågor om hyggesfritt som behöver svar. Blir det dyrare, vad händer med skogstillväxten osv. Inte minst måste skogstekniken och förarstöden utvecklas så att hyggesfria metoder blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Anneli Lundmark, projektledare vid Skogstekniska klustret.

Nordic Forestry Automation (NFA) startade 2021 och utvecklar förarstöd för skördare, som stöttar föraren i de skogliga besluten. Med sensorer och algoritmer av samma typ som används i självkörande bilar kan man kontinuerligt mäta upp alla stammar i maskinens omgivning, live under körning. Utifrån mätningen visar systemet i realtid vilka träd som ska avverkas för att realisera en given skötselmetod. Efter insatsen får skogsägaren dessutom en komplett före/efter-inventering av beståndet på trädnivå, som kan användas för kvalitétssäkring och planering av framtida åtgärder.

- I hyggesfria avverkningar är det svårare för föraren att lämna kvar rätt stamantal och rätt träd jämfört med traditionell gallring, speciellt om beståndet är heterogent säger Anders Söderström, skogschef vid Uppsala Akademiförvaltning. Vi vill ligga i framkant för utvecklingen av hyggesfria metoder och tycker att utvecklingen av förarstöd är både nödvändig och spännande.

- Ambitionen med vår teknik är att göra det enkelt för alla förare att effektivt utföra vilken skötselmetod som helst, vilket i sin tur ger en utökad handlingsfrihet och trygghet för skogsägaren. Vi tror att den här typen avverktyg kommer bli en viktig pusselbit för att realisera ett mer variationsrikt skogsbruk, säger Lars Svensson, vd för NFA.

Från vänster: initiativtagarna till samarbetet Anneli Lundmark och Anders Söderström tillsammans med NFA:s grundare och vd Lars Svensson.

Hyggesfritt – för ett mer variationsrikt skogsbruk

Både på EU-nivå och i Sverige betonas skogens mångfunktionella roll för ekonomi, klimat, landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, och för människors hälsa och välmående. En nyckelfråga för alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, blir produktivitet i förhållande till traditionellt trakthyggesbruk. Under demodagarna i Uppsala presenterade Skogstekniska klustrets en kunskapssammanställning över prestationsstudier för hyggesfritt skogsbruk. Så här långt tycks kostnaden per avverkad kubikmeter vara högre för hyggesfritt skogsbruk. Därför var det mycket positivt att det första pilotförsöket med ett nytt beslutsstöd gav så positiva resultat säger Anders och Anneli. Samarbetet mellan Skogstekniska klustret och Uppsala Akademiförvaltning fortsätter med målsättningen att kunna göra ytterligare tester och tidsstudier i olika hyggesfria avverkningsmetoder under 2024.


Vid frågor, kontakta:

Anders Söderström, skogschef, Uppsala Akademiförvaltning, anders.soderstrom@uaf.se

Anneli Lundmark,projektledare, Skogstekniska klustret, anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Lars Svensson, grundare och vd NFA, lars@nordicforestryautomation.com

Testerna i Uppsala har medfinansierats av projektet Företagsdriven SkogsInnovation som är finansierat med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och med medfinansiering från Region Västerbotten, Umeå kommun, SLU, LTU, Sveaskog, Holmen, SCA och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare: