Fotograf: Maja Brand

Jämställd innovationsutveckling för ökad attraktivitet

March 26, 2023

Skogstekniska klustret har sedan starten 2010 jobbat aktivt för ökad jämställdhet inom skogs- och skogsteknikbranschen. De olika insatserna har sett olika ut över åren; alltifrån skogsträff för kvinnor till jämställdhetsintegrering i de olika projekten som man lett. Sedan 2019 har Skogstekniska klustret bedrivit det ERUF-finansierade projektet Företagsdriven SkogsInnovation där man haft ytterligare muskler att jobba med jämställdhetsintegrering. Nu lanserar man den rapport som arbetats fram under hösten.

Arbetet med rapporten har pågått under hösten 2022 där Skogstekniska klustret gett jämställdhetskonsulterna VKNA i uppdrag att ta fram ett underlag för projektledare och företag, specifikt mindre företag. Önskemålet var konkreta tips men också möjlighet till "ögonöppning" i hur man kan tänka för att integrera jämställdhet i sitt arbete och vilka risker man som företag tar om man inte tänker jämställdhet och inkludering.

- Vi har skannat marknaden på bra underlag för projektledare i hur man ska jobba med jämställdhetsintegrering och normkritisk innovation i typiska "teknikprojekt" , säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret och för projektet Företagsdriven SkogsInnovation. Vidare berättar Anneli att insikten kom efter att hon deltagit i en bokklubb som Umeå Kommun anordnat tillsammans med författaren Katrine Marçal. Under bokklubbens träffar diskuterade man Katrines, då, nylanserade bok "Att uppfinna världen", som tar upp några av historiens största feltänk och hur dessa satt käppar i hjulet. Vad handlar det om, frågar du? Jo, kön.

Jämställda projekt och start-ups

Det var just bristen på underlag och stöttning som gett upphov till det arbete som jämställdhetskonsulterna VKNA gjort under 2022. Resultatet av arbetet presenterades i form av en guide som fokuserar på hur jämställdhet och normkritik kan skapa innovation och attraktivitet. I företagstermer; hur du genom jämställdhet och normkritik kan skapa produkter och tjänster som säljer dubbelt så mycket. Dessutom utan en avsevärd stor budget. För den som tror att detta arbete kräver stora resurser och mycket tid, var vänlig och tänk om.

Projektledningen har stora förhoppningen  att guiden ska kunna skapa långvarig nytta för branschens överlevnad.  

- Vi ser ett behov av att öka vår egen och våra samarbetspartners kunskap att under teknikutvecklingen tänka jämställdhet med fokus på slutanvändaren. Inom teknikutvecklingen råder en viss beroendeställning mellan storbolag och exempelvis ett start-up. Här vill vi hjälpa till och pusha start-ups att se sig som en kravställare, att tänka på både män och kvinnor men också ålder och bakgrund när vi bjuder in till demo-tester eller utvärderingar är viktigt, menar Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret. Vidare menar Linda att man välkomnar ytterligare samarbeten från näringslivet, forskningen och finansiärerna för att fortsätta jobba med jämställdhetsarbetet för att undvika att frågan hamnar mellan stolarna. Teknik är inte könsneutral och frågan måste ständigt belysas.

Linda Nyström visar upp guiden under skogsbrukets jämställdhetskonferens den 22 mars. Med på bild finns också Johanna Engström, vd VKNA och Ellen Ragnarsson, konsult VKNA. Johanna och Ellen har tillsammans med kollegan Linn Eckeskog tagit fram guiden.

Företagsdriven SkogsInnovation - ett projekt med många strängar

Arbetet har gjorts med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå kommun, SCA skog, Holmen Skog, Sveaskog, Luleå tekniska universitet, SLU och Skogstekniska klustrets medlemmar. Projektet Företagsdriven SkogsInnovation har som målsättningen att bidra till en jämställd och inkluderande innovationsmiljö. Inom ramen för projektet arbetar projektledningen i så kallade testbäddar för att utveckla nya koncept, idéer och prototyper för framtidens skogsbruk tillsammans med start-ups, SME och etablerade företag. Testbäddsutvecklingen är också ett samarbete med skogsbolag, forskningen och övriga samhället. Under projektperioden har man anordnat ett flertal riktade jämställdhetsaktiviteter, såsom seminarium, konferens och workshop för att diskutera, samla in och sprida kunskap.

Rapporten finns att ladda ner via länken nedan. Rapporten finns också som textfil, vänligen kontakta författaren för mer information.

P.s. Vill du läsa mer om inkluderande ledarskap? Inom ramen för det ERUF-finansierade projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer har Skogstekniska klustret tillsammans med Rototilt, Komatsu och Peab tagit fram en vägledning för hur man bygger morgondagens attraktiva arbetsplatser. Länk till guiden finns här.  

Författare:
Anneli Lundmark

Jämställd innovationsutveckling för ökad attraktivitet

March 26, 2023

Skogstekniska klustret har sedan starten 2010 jobbat aktivt för ökad jämställdhet inom skogs- och skogsteknikbranschen. De olika insatserna har sett olika ut över åren; alltifrån skogsträff för kvinnor till jämställdhetsintegrering i de olika projekten som man lett. Sedan 2019 har Skogstekniska klustret bedrivit det ERUF-finansierade projektet Företagsdriven SkogsInnovation där man haft ytterligare muskler att jobba med jämställdhetsintegrering. Nu lanserar man den rapport som arbetats fram under hösten.

Arbetet med rapporten har pågått under hösten 2022 där Skogstekniska klustret gett jämställdhetskonsulterna VKNA i uppdrag att ta fram ett underlag för projektledare och företag, specifikt mindre företag. Önskemålet var konkreta tips men också möjlighet till "ögonöppning" i hur man kan tänka för att integrera jämställdhet i sitt arbete och vilka risker man som företag tar om man inte tänker jämställdhet och inkludering.

- Vi har skannat marknaden på bra underlag för projektledare i hur man ska jobba med jämställdhetsintegrering och normkritisk innovation i typiska "teknikprojekt" , säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret och för projektet Företagsdriven SkogsInnovation. Vidare berättar Anneli att insikten kom efter att hon deltagit i en bokklubb som Umeå Kommun anordnat tillsammans med författaren Katrine Marçal. Under bokklubbens träffar diskuterade man Katrines, då, nylanserade bok "Att uppfinna världen", som tar upp några av historiens största feltänk och hur dessa satt käppar i hjulet. Vad handlar det om, frågar du? Jo, kön.

Jämställda projekt och start-ups

Det var just bristen på underlag och stöttning som gett upphov till det arbete som jämställdhetskonsulterna VKNA gjort under 2022. Resultatet av arbetet presenterades i form av en guide som fokuserar på hur jämställdhet och normkritik kan skapa innovation och attraktivitet. I företagstermer; hur du genom jämställdhet och normkritik kan skapa produkter och tjänster som säljer dubbelt så mycket. Dessutom utan en avsevärd stor budget. För den som tror att detta arbete kräver stora resurser och mycket tid, var vänlig och tänk om.

Projektledningen har stora förhoppningen  att guiden ska kunna skapa långvarig nytta för branschens överlevnad.  

- Vi ser ett behov av att öka vår egen och våra samarbetspartners kunskap att under teknikutvecklingen tänka jämställdhet med fokus på slutanvändaren. Inom teknikutvecklingen råder en viss beroendeställning mellan storbolag och exempelvis ett start-up. Här vill vi hjälpa till och pusha start-ups att se sig som en kravställare, att tänka på både män och kvinnor men också ålder och bakgrund när vi bjuder in till demo-tester eller utvärderingar är viktigt, menar Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret. Vidare menar Linda att man välkomnar ytterligare samarbeten från näringslivet, forskningen och finansiärerna för att fortsätta jobba med jämställdhetsarbetet för att undvika att frågan hamnar mellan stolarna. Teknik är inte könsneutral och frågan måste ständigt belysas.

Linda Nyström visar upp guiden under skogsbrukets jämställdhetskonferens den 22 mars. Med på bild finns också Johanna Engström, vd VKNA och Ellen Ragnarsson, konsult VKNA. Johanna och Ellen har tillsammans med kollegan Linn Eckeskog tagit fram guiden.

Företagsdriven SkogsInnovation - ett projekt med många strängar

Arbetet har gjorts med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå kommun, SCA skog, Holmen Skog, Sveaskog, Luleå tekniska universitet, SLU och Skogstekniska klustrets medlemmar. Projektet Företagsdriven SkogsInnovation har som målsättningen att bidra till en jämställd och inkluderande innovationsmiljö. Inom ramen för projektet arbetar projektledningen i så kallade testbäddar för att utveckla nya koncept, idéer och prototyper för framtidens skogsbruk tillsammans med start-ups, SME och etablerade företag. Testbäddsutvecklingen är också ett samarbete med skogsbolag, forskningen och övriga samhället. Under projektperioden har man anordnat ett flertal riktade jämställdhetsaktiviteter, såsom seminarium, konferens och workshop för att diskutera, samla in och sprida kunskap.

Rapporten finns att ladda ner via länken nedan. Rapporten finns också som textfil, vänligen kontakta författaren för mer information.

P.s. Vill du läsa mer om inkluderande ledarskap? Inom ramen för det ERUF-finansierade projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer har Skogstekniska klustret tillsammans med Rototilt, Komatsu och Peab tagit fram en vägledning för hur man bygger morgondagens attraktiva arbetsplatser. Länk till guiden finns här.  


Författare:
Anneli Lundmark