Skogssektorns aktiva jämställdhetsarbete - en överblick

Den 11 november arrangerade Länsstyrelsen Västerbotten ett jämställdhetsseminarium för skogssektorn, med möjlighet att lyssna på ett par skogliga aktörer som genomfört en jämställdhetsrevision.

Jämställdhetsrevisionen är ett sätt att synliggöra resultat från de senaste årens aktiva jämställdhetsarbete inom skogssektorn. Aktörer som bland annat ingår i Skogslänet Västerbotten har undertecknat en avsiktsförklaring för att enskilt och tillsammans agera för framtidens jämställda skogssektor.

Vad har de sett i sina egna organisationer? Vad kommer de göra i sitt jämställdhetsarbete framöver?

Skogstekniska klustrets VD Linda Nyström fick äran att presentera vår resa under det gångna decenniet - följt av en rad spännande presentationer om olika sätt att bedriva jämställdhetsarbete:

- Staffan Norin, Regionchef Skogsstyrelsen

- Ann Dolling, Vice dekan och universitetslektor, Sveriges Lantbruksuniversitet

- Lena Petterson, Verksamhetsutvecklare Jämställdhet och Hälsa & säkerhet SCA Skog.

- ”Då, nu och sen – Hur görs jämställdhet i skogsnäringen”? – Maria Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Universitet. Föredraget baseras utifrån hennes avhandling ”Business as usual”.

- Lars Lustig, Länsråd Västerbotten

I den bifogade filen nedan hittar du en sammanställning av alla jämställdhetsrevisioner som gjorts under året. Det bjuds på såväl talande och inspirerande exempel på olika sätt att bedriva jämställdhetsarbete - och handfasta tips för att växla upp arbetet!

Kom ihåg! Den 11 maj 2021 genomförs jämställdhetskonferensen ”Från handling till resultat”

Seminariet genomfördes inom ramen för projektet Företagsdriven skogsinnovation, som finansieras av ERUF.

Författare:

Skogssektorns aktiva jämställdhetsarbete - en överblick

Den 11 november arrangerade Länsstyrelsen Västerbotten ett jämställdhetsseminarium för skogssektorn, med möjlighet att lyssna på ett par skogliga aktörer som genomfört en jämställdhetsrevision.

Jämställdhetsrevisionen är ett sätt att synliggöra resultat från de senaste årens aktiva jämställdhetsarbete inom skogssektorn. Aktörer som bland annat ingår i Skogslänet Västerbotten har undertecknat en avsiktsförklaring för att enskilt och tillsammans agera för framtidens jämställda skogssektor.

Vad har de sett i sina egna organisationer? Vad kommer de göra i sitt jämställdhetsarbete framöver?

Skogstekniska klustrets VD Linda Nyström fick äran att presentera vår resa under det gångna decenniet - följt av en rad spännande presentationer om olika sätt att bedriva jämställdhetsarbete:

- Staffan Norin, Regionchef Skogsstyrelsen

- Ann Dolling, Vice dekan och universitetslektor, Sveriges Lantbruksuniversitet

- Lena Petterson, Verksamhetsutvecklare Jämställdhet och Hälsa & säkerhet SCA Skog.

- ”Då, nu och sen – Hur görs jämställdhet i skogsnäringen”? – Maria Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Universitet. Föredraget baseras utifrån hennes avhandling ”Business as usual”.

- Lars Lustig, Länsråd Västerbotten

I den bifogade filen nedan hittar du en sammanställning av alla jämställdhetsrevisioner som gjorts under året. Det bjuds på såväl talande och inspirerande exempel på olika sätt att bedriva jämställdhetsarbete - och handfasta tips för att växla upp arbetet!

Kom ihåg! Den 11 maj 2021 genomförs jämställdhetskonferensen ”Från handling till resultat”

Seminariet genomfördes inom ramen för projektet Företagsdriven skogsinnovation, som finansieras av ERUF.

Författare: