Jämställda arbetsplatser – en vinst för alla

March 18, 2020

Jämställdhet i skogsbranschen – en ständigt aktuell fråga som påverkar allt från arbetsplatskultur till kompetensförsörjning och arbetsgivares attraktivitet. Det är en utmaning som många ser vikten av att arbeta med, men som är allt annat än enkel att möta. Tisdagen den 10 mars anordnade Skogstekniska Klustret en workshop om jämställdhet, arbetsplatskultur och förändringsarbete i samarbete med Vkna, Insightgap och Indexator. Det bjöds på såväl inspiration som konkreta metoder och verkliga exempel från ett av medlemsföretagens egna förändringsarbete – allt för att skogsteknikbranschen ska bli världens bästa arbetsplats!

Jämställdhetskonsulterna Vkna har bred erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i olika organisationer och har bland annat utbildat chefer och anställda i jämlikhet och jämställdhet genom digitala verktyg. Målet är att alla människor ska kunna trivas, komma till sin rätt, få lika förutsättningar och må bra på sin arbetsplats. Under workshopen den 10 mars berättade Johanna, Emma & Anette från Vkna om vilka vinster företag kan nå i jämlikhetsarbetet. De pratade även om hur företag kan arbeta med Aktiva Åtgärder som strukturerad metod för att uppnå dessa vinster.

Metoden bygger på fem områden: arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete och föräldraskap. I deras metodguide till Aktiva Åtgärder ingår förutom en planering och guide för dessa fyra steg även intervjumallar, effektiva metoder och arbetssätt, guide för dokumentation och några tips för att göra det enkelt att följa lagen. Det är alltså en omfattande metod för att jämställdhet och mångfald inom organisationer och arbetsplatser. Och vinsterna är stora, menar Vkna.

Johanna Engström, Vkna.

5 vinster med jämställda arbetsplatser:

-      Högre vinst

-      Lägre frånvaro

-      Lägre personalomsättning

-      Minskade kostnader för sjukersättning

-      Lättare att lära upp

 

Under halvdagsworkshopen samlades ett 20-tal deltagare i olika ledarpositioner, allt från VD till HR-chefer och produktionschefer, från såväl Skogstekniska klustrets medlemsföretag som (framtida) samarbetspartners. Även Umeå kommun och Handelskammaren fanns representerade. För att nå framgång i jämställdhetsarbetet är det viktigt att involvera flera led i organisationen. Bredden av deltagare öppnade upp för att lära av olika perspektiv och erfarenheter, något som bidrog till ett stort engagemang under diskussionerna.

-      Det märks verkligen att det finns ett stort engagemang och driv i frågan, säger Anneli Lundmark, projektledare påSkogstekniska klustret. Många är drivna att steppa upp sitt jämställdhetsarbete, men kanske inte vet var man ska börja. Därför är det så givande att samla olika aktörer på det här sättet och lära sig nya metoder –och lära av varandra, fortsätter hon.

Eftermiddagen fortsatte med en fördjupning i psykologi närJoakim Blomqvist från Insightgap Psychology visade hur individer reagerar på förändringsarbete och hur chefer kan använda dessa insikter i jämlikhetsarbetet. Joakim tror att en hållbar förändring bara kan komma av en ökad förståelse för faktorerna bakom mental hälsa och en ökad tilltro hos individer att själv kunna åstadkomma en förändring.

Sist men inte minst bidrog Linda Lönnerskog från Indexator med deras erfarenheter av att arbeta med Aktiva Åtgärder tillsammans med Vkna,hur arbetet gått till och vilka resultat det gett, både i form av nya insikter och faktiska vinster. Ett inspirerande avslut som visar att det verkligen går att göra skillnad!

 

Workshopen anordnades inom ramarna för projektet Företagsdriven SkogsInnovation, som medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill ni jämställdhetssatsa? Sök jämställdhetscheck!

Som en del av Region Västerbottens arbete för regionalutveckling finns möjligheten att söka olika regionala företagsstöd. Bland annat erbjuds ett riktat stöd till jämställdhetsarbete, så kallade jämställdhetscheckar.

 

Exempel på stödberättigade insatser kan vara:

 

Läs mer här:

https://regionvasterbotten.se/finansiering/de-regionala-foretagsstoden-fa-hjalp-att-starta-eller-vaxa/snabbguide/jamstalldhetscheck

 

Behöver ni bolla idéer för ert projekt? Kontakta oss

Författare:

Jämställda arbetsplatser – en vinst för alla

March 18, 2020

Jämställdhet i skogsbranschen – en ständigt aktuell fråga som påverkar allt från arbetsplatskultur till kompetensförsörjning och arbetsgivares attraktivitet. Det är en utmaning som många ser vikten av att arbeta med, men som är allt annat än enkel att möta. Tisdagen den 10 mars anordnade Skogstekniska Klustret en workshop om jämställdhet, arbetsplatskultur och förändringsarbete i samarbete med Vkna, Insightgap och Indexator. Det bjöds på såväl inspiration som konkreta metoder och verkliga exempel från ett av medlemsföretagens egna förändringsarbete – allt för att skogsteknikbranschen ska bli världens bästa arbetsplats!

Jämställdhetskonsulterna Vkna har bred erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i olika organisationer och har bland annat utbildat chefer och anställda i jämlikhet och jämställdhet genom digitala verktyg. Målet är att alla människor ska kunna trivas, komma till sin rätt, få lika förutsättningar och må bra på sin arbetsplats. Under workshopen den 10 mars berättade Johanna, Emma & Anette från Vkna om vilka vinster företag kan nå i jämlikhetsarbetet. De pratade även om hur företag kan arbeta med Aktiva Åtgärder som strukturerad metod för att uppnå dessa vinster.

Metoden bygger på fem områden: arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete och föräldraskap. I deras metodguide till Aktiva Åtgärder ingår förutom en planering och guide för dessa fyra steg även intervjumallar, effektiva metoder och arbetssätt, guide för dokumentation och några tips för att göra det enkelt att följa lagen. Det är alltså en omfattande metod för att jämställdhet och mångfald inom organisationer och arbetsplatser. Och vinsterna är stora, menar Vkna.

Johanna Engström, Vkna.

5 vinster med jämställda arbetsplatser:

-      Högre vinst

-      Lägre frånvaro

-      Lägre personalomsättning

-      Minskade kostnader för sjukersättning

-      Lättare att lära upp

 

Under halvdagsworkshopen samlades ett 20-tal deltagare i olika ledarpositioner, allt från VD till HR-chefer och produktionschefer, från såväl Skogstekniska klustrets medlemsföretag som (framtida) samarbetspartners. Även Umeå kommun och Handelskammaren fanns representerade. För att nå framgång i jämställdhetsarbetet är det viktigt att involvera flera led i organisationen. Bredden av deltagare öppnade upp för att lära av olika perspektiv och erfarenheter, något som bidrog till ett stort engagemang under diskussionerna.

-      Det märks verkligen att det finns ett stort engagemang och driv i frågan, säger Anneli Lundmark, projektledare påSkogstekniska klustret. Många är drivna att steppa upp sitt jämställdhetsarbete, men kanske inte vet var man ska börja. Därför är det så givande att samla olika aktörer på det här sättet och lära sig nya metoder –och lära av varandra, fortsätter hon.

Eftermiddagen fortsatte med en fördjupning i psykologi närJoakim Blomqvist från Insightgap Psychology visade hur individer reagerar på förändringsarbete och hur chefer kan använda dessa insikter i jämlikhetsarbetet. Joakim tror att en hållbar förändring bara kan komma av en ökad förståelse för faktorerna bakom mental hälsa och en ökad tilltro hos individer att själv kunna åstadkomma en förändring.

Sist men inte minst bidrog Linda Lönnerskog från Indexator med deras erfarenheter av att arbeta med Aktiva Åtgärder tillsammans med Vkna,hur arbetet gått till och vilka resultat det gett, både i form av nya insikter och faktiska vinster. Ett inspirerande avslut som visar att det verkligen går att göra skillnad!

 

Workshopen anordnades inom ramarna för projektet Företagsdriven SkogsInnovation, som medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill ni jämställdhetssatsa? Sök jämställdhetscheck!

Som en del av Region Västerbottens arbete för regionalutveckling finns möjligheten att söka olika regionala företagsstöd. Bland annat erbjuds ett riktat stöd till jämställdhetsarbete, så kallade jämställdhetscheckar.

 

Exempel på stödberättigade insatser kan vara:

 

Läs mer här:

https://regionvasterbotten.se/finansiering/de-regionala-foretagsstoden-fa-hjalp-att-starta-eller-vaxa/snabbguide/jamstalldhetscheck

 

Behöver ni bolla idéer för ert projekt? Kontakta oss

Författare: