Exkursion med fokus på framtiden

August 27, 2023

Den 23 augusti anordnade Skogstekniska klustrets sin tredje exkursion på loppet av fyra år. Det blev en dag som präglades av nya möten och framtidstänk. Temat för exkursionen var teknik för framtidens skogsskötsel med fem stationer som alla demonstrerade teknik som kan bidra till högre värden i skogen men också vikten av forskningsbaserad innovationsutveckling.

Efter ett uppehåll under 2022 stod Skogstekniska klustret åter igen värd för en heldagsexkursion. Denna gång genomfördes exkursionen i Vindeln vid Svartbergets försökspark, en historisk plats för skoglig forskning vars verksamhet i år firar hela 100 år.

Dagen genomfördes i samarbete med SLU och som en del av den internationella skogskonferensen Advancing Silvicultural Technology. Av den anledningen kunde exkursionen välkomna såväl nationella som internationella forskare inom skogsteknologi och skogsskötsel. Även representanter från det svenska näringslivet deltog.

Skogsvård och digitaliseringens möjlighet på agendan

Exkursionen inleddes med två kortare demonstrationer i helgrupp; först ut var Jonas Bohlin och Treeplanter XY om datainsamling och gps-positionering av skogsplantor tätt följandes av Luleå tekniska universitet (LTU), med Magnus Karlberg, Håkan Lideskog och Torbjörn Lindbäck, SLU, med Pedro La Hera, och Skogforsk, med Linnea Hansson, som presenterade AORO-plattformen och det arbete som gjorts inom ramen för projektet Autoplant.

Efter inledningen i helgrupp var det ett klassiskt stationssystem som gällde där deltagarna delades in i fyra grupper som växlade med att besöka de fem demo-stationerna.

- Det bubblade av engagemang i de mixade grupperna med olika kompetenser som både ställde intressanta frågor och själv kom med tips på förbättringsområden till de som demonstrerade, säger en glad Linda Nyström, vd Skogstekniska klustret.

Besökarna fick dels göra ett intimare besök hos AORO-plattformen för frågor och chansen att titta "bakom kulisserna". De fyra andra stationer var AMKVO, Vimek, Arboreal och Nordluft som alla visade hur man tagit sig an skogsbrukets utmaningar. Från laserskanning med drönare och robothund till skogsvård med toppmoderna skogsmaskiner, beslutsstöd för plantörer och autonom drönargödsling. Dagen avslutades med en helgruppsdemonstration där Pedro La Hera visade kranspetsstyrningen med AORO-plattformen.

Sen återstod det bara för besökarna att hoppa in i de gemensamma bussarna med slutdestination Umeå men med förhoppningsvis en stor dos inspiration i bagaget. Kanske har exkursionen sått ett frö för framtida samarbetsmöjligheter. För det är just det som dagen vill visa på - samarbete krävs för att leda utvecklingen framåt.

Två av många glada forskare som arbetar med AORO - Pedro La Hera, SLU och Håkan Lideskog, LTU.
Medlemsföretaget Vimek med Johannes Nilsson och Johan Johansson i spets som pratar Vimeks bidrag till skogsvården.
AMVKO visar upp Spot, robothunden i skogarna vid Svartberget.

Elof Winroth presenterar Nordlufts koncept med drönargödsling i svärm.

Johan Ekenstedt, Arboreal, visar upp hur man får mer koll vid plantering genom att använda en smartklocka för registrering av planteringspunkter.

Åsas Kök leverade fantastisk mat som höll besökarna både glada och mätta.

Avrundning av Företagsdriven SkogsInnovation

Exkursionen markerade avrundningen av Skogstekniska klustrets ERUF-finansierade projekt Företagsdriven SkogsInnovation. Flera av de företag som demonstrerade deras lösningar har varit nära samarbetspartners under projektets gång.

- Tre av de som var med och demade har deltagit under de tidigare exkursionerna och att få knyta ihop säcken på det här sättet med dem, inför internationell publik känns otroligt fint och en ynnest, säger projektledare Anneli Lundmark.

Projektet Företagsdriven SkogsInnovation är finansierat med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och med medfinansiering från Region Västerbotten, Umeå kommun, SLU, LTU, Sveaskog, Holmen, SCA och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare:

Exkursion med fokus på framtiden

August 27, 2023

Den 23 augusti anordnade Skogstekniska klustrets sin tredje exkursion på loppet av fyra år. Det blev en dag som präglades av nya möten och framtidstänk. Temat för exkursionen var teknik för framtidens skogsskötsel med fem stationer som alla demonstrerade teknik som kan bidra till högre värden i skogen men också vikten av forskningsbaserad innovationsutveckling.

Efter ett uppehåll under 2022 stod Skogstekniska klustret åter igen värd för en heldagsexkursion. Denna gång genomfördes exkursionen i Vindeln vid Svartbergets försökspark, en historisk plats för skoglig forskning vars verksamhet i år firar hela 100 år.

Dagen genomfördes i samarbete med SLU och som en del av den internationella skogskonferensen Advancing Silvicultural Technology. Av den anledningen kunde exkursionen välkomna såväl nationella som internationella forskare inom skogsteknologi och skogsskötsel. Även representanter från det svenska näringslivet deltog.

Skogsvård och digitaliseringens möjlighet på agendan

Exkursionen inleddes med två kortare demonstrationer i helgrupp; först ut var Jonas Bohlin och Treeplanter XY om datainsamling och gps-positionering av skogsplantor tätt följandes av Luleå tekniska universitet (LTU), med Magnus Karlberg, Håkan Lideskog och Torbjörn Lindbäck, SLU, med Pedro La Hera, och Skogforsk, med Linnea Hansson, som presenterade AORO-plattformen och det arbete som gjorts inom ramen för projektet Autoplant.

Efter inledningen i helgrupp var det ett klassiskt stationssystem som gällde där deltagarna delades in i fyra grupper som växlade med att besöka de fem demo-stationerna.

- Det bubblade av engagemang i de mixade grupperna med olika kompetenser som både ställde intressanta frågor och själv kom med tips på förbättringsområden till de som demonstrerade, säger en glad Linda Nyström, vd Skogstekniska klustret.

Besökarna fick dels göra ett intimare besök hos AORO-plattformen för frågor och chansen att titta "bakom kulisserna". De fyra andra stationer var AMKVO, Vimek, Arboreal och Nordluft som alla visade hur man tagit sig an skogsbrukets utmaningar. Från laserskanning med drönare och robothund till skogsvård med toppmoderna skogsmaskiner, beslutsstöd för plantörer och autonom drönargödsling. Dagen avslutades med en helgruppsdemonstration där Pedro La Hera visade kranspetsstyrningen med AORO-plattformen.

Sen återstod det bara för besökarna att hoppa in i de gemensamma bussarna med slutdestination Umeå men med förhoppningsvis en stor dos inspiration i bagaget. Kanske har exkursionen sått ett frö för framtida samarbetsmöjligheter. För det är just det som dagen vill visa på - samarbete krävs för att leda utvecklingen framåt.

Två av många glada forskare som arbetar med AORO - Pedro La Hera, SLU och Håkan Lideskog, LTU.
Medlemsföretaget Vimek med Johannes Nilsson och Johan Johansson i spets som pratar Vimeks bidrag till skogsvården.
AMVKO visar upp Spot, robothunden i skogarna vid Svartberget.

Elof Winroth presenterar Nordlufts koncept med drönargödsling i svärm.

Johan Ekenstedt, Arboreal, visar upp hur man får mer koll vid plantering genom att använda en smartklocka för registrering av planteringspunkter.

Åsas Kök leverade fantastisk mat som höll besökarna både glada och mätta.

Avrundning av Företagsdriven SkogsInnovation

Exkursionen markerade avrundningen av Skogstekniska klustrets ERUF-finansierade projekt Företagsdriven SkogsInnovation. Flera av de företag som demonstrerade deras lösningar har varit nära samarbetspartners under projektets gång.

- Tre av de som var med och demade har deltagit under de tidigare exkursionerna och att få knyta ihop säcken på det här sättet med dem, inför internationell publik känns otroligt fint och en ynnest, säger projektledare Anneli Lundmark.

Projektet Företagsdriven SkogsInnovation är finansierat med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och med medfinansiering från Region Västerbotten, Umeå kommun, SLU, LTU, Sveaskog, Holmen, SCA och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare: