Foto: Sebsah Media

Ytterligare ett år med Företagsdriven SkogsInnovation

August 18, 2022

Nu lägger Skogstekniska klustret in en extra växel i projektet Företagsdriven SkogsInnovation - i somras stod det klart att Tillväxtverket beviljar ansökan om förlängning av projektet med ett år och en utökad budget med tre miljoner kronor, med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär att Skogstekniska klustret kan fortsätta jobba med att få ut fler innovationer på marknaden och utveckla innovationsmiljöer som är mer inkluderande och jämställda.

- Förlängningen är såklart en stor vinst för hela projektet och för alla som stöttat och hjälp oss säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret.

En mängd samverkansprojekt har hittills utförts inom projektet och som bidragit till att utveckla ny och spännande teknik för skogsbruket. Alltifrån beslutstöd för skogsinventering till utveckling av drönartjänster och tester av olika markberedningsmetoder. Projektet har också genomfört ett flertal aktiviteter såsom två omfattande skogsexkursioner, en världspremiär av autonom skotning och en jämställdhetskonferens, i samverkan med flertalet andra aktörer.

"Spindelgrävaren" som visades upp under skogsexkursionen 2020

Författare:
Amanda Löfdahl

Ytterligare ett år med Företagsdriven SkogsInnovation

August 18, 2022

Nu lägger Skogstekniska klustret in en extra växel i projektet Företagsdriven SkogsInnovation - i somras stod det klart att Tillväxtverket beviljar ansökan om förlängning av projektet med ett år och en utökad budget med tre miljoner kronor, med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär att Skogstekniska klustret kan fortsätta jobba med att få ut fler innovationer på marknaden och utveckla innovationsmiljöer som är mer inkluderande och jämställda.

- Förlängningen är såklart en stor vinst för hela projektet och för alla som stöttat och hjälp oss säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret.

En mängd samverkansprojekt har hittills utförts inom projektet och som bidragit till att utveckla ny och spännande teknik för skogsbruket. Alltifrån beslutstöd för skogsinventering till utveckling av drönartjänster och tester av olika markberedningsmetoder. Projektet har också genomfört ett flertal aktiviteter såsom två omfattande skogsexkursioner, en världspremiär av autonom skotning och en jämställdhetskonferens, i samverkan med flertalet andra aktörer.

"Spindelgrävaren" som visades upp under skogsexkursionen 2020
Det är med stolthet som vi ser tillbaka på de tre år som varit samtidigt som vi höjer kraven på oss själva att leverera ytterligare under det här sista året. Vi ser att utvecklingen inom skogsbruket och skogsdebatten har förändrat  spelplanen och vi kommer bland annat satsa hårdare på vårt klimatarbete säger Anneli, projektledare för projektet

Fakta om Företagsdriven SkogsInnovation
- Strukturfondsprojekt med målet att skapa en innovationsmiljö som är inkluderande och jämställd och som möjliggör tillväxt och kommersialisering mot ett stort antal marknader där produkter och tjänster från innovationssystemets företag möter marknadens krav avseende kostnadsnivå, kvalitet, arbetsmiljö och klimatpåverkan
- Skogstekniska klustret står som projektägare
- Projektet pågår till 2023-10-31
- Förlängningen innebär en utökad budget med 3 002 216 kronor, varav EU-stödet utgör 1 501 108 kronor.

Förlängningen kan enkelt beskrivas som projektets ambition att "göra mer". Den utökade budgeten ger projektledningen förutsättningarna att fortsätta att bidra till utveckling och konkurrenskraft inom regionen. Konkret innebär det att vi kan fortsätta arbetet med fler testbäddar och utvidga samarbetet längs den skogliga värdekedjan samt att stärka upp projektets hållbarhetsarbete genom fler riktade insatser inom jämställdhet, mångfald och klimat.

Projektet Företagsdriven SkogsInnovation finansieras med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Luleå tekniska universitet, SLU, SCA, Sveaskog, Holmen och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Författare:
Amanda Löfdahl