Vi är språngbrädan mot framtidens skogsbruk

Mer om oss

Våra nyheter

June 24, 2021
Många vägar mot jämställdhet
Jämställdhet har varit en central del av Skogstekniska klustrets verksamhet sedan start - och det finns många sätt att jobba med frågorna!
March 5, 2021
Målgång för Auto2
Projektet Auto2 är avslutat efter två år - men arbetet med framtidens skogsmaskiner bara börjat och lärdomarna är många.
February 22, 2021
Optisk mätteknik och rymddata i den skogliga värdekedjan
Nytt projekt utforskar hur optisk mätteknik och satellitdata kan användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led!
Läs fler nyheter
Samarbeta med oss

Våra projekt

pågående
genomfört

Studenter möter arbetslivet

Projektet ska skapa kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen

Läs mer
pågående
genomfört

Autoplant

Projektet Autoplant ska ge bättre precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö i skogsföryngringen.

Läs mer
Fler projekt
Prenumerera

Vad är Skogstekniska Klustret?

Våra medlemsföretag