Jämställdhet i praktiken – välkommen på workshop!

February 21, 2020

Tillsammans med våra medlemsföretag vill Skogstekniska klustret uppnå en mer jämställd skogssektor. 

Som ett led i detta håller vi, den 10 mars, en workshop tillsammans med jämställdhetskonsulterna Vkna

– Vi ser det här som ett första steg mot att få skogs- och skogsteknikbranschen att bli världens bästa arbetsplats, och då behöver man jobba med dessa frågor, säger Anneli Lundmark, projektledare. 

 

Den 10 mars arrangerar Skogstekniska klustret en workshop i Vindeln om jämlikhet och mångfald, i samarbete med jämställdhetskonsulterna Vkna. I fokus står arbetsplatsnormer och aktiva åtgärder för långsiktigt jämställdhetsarbete. 

– Vi ser att en del företag står och stampar, och behöver hjälp med var man ska påbörja arbetet med dessa frågor. Syftet med workshopen är att ge en aha-upplevelse, tipsa och peppa genom handfasta råd kring vilken riktning man ska ta, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret. 

  

Skapa välkomnande arbetsplatser

Workshopen leds av Vkna, som hjälper till att skapa arbetsplatser med mångfald och jämlikhet. De ska gå igenom vad lagen säger och vilka åtgärder företag är skyldiga att göra, liksom vilka vinster det medför att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan. 

– Vi vill hjälpa folk att se mönster och strukturer, och i förlängningen skapa välkomnande och öppna arbetsplatser. Vi vill också få bort skammen och skulden som kan finnas om man inte kommit särskilt långt i sitt jämställdhetsarbete, säger Anneli Lundmark.  

 

Exempel från verkligheten

Vkna får sällskap av psykologen Joakim Blomqvist från Insightgap Psychology, som ska berätta om förändringsarbete och varför det är så svårt för oss människor med stora omställningar.

Ett av Skogstekniska klustrets medlemsföretag, Indexator, har kommit långt i sitt arbete för en mer jämställd arbetsplats. Företagets HR-chef Linda Lönnerskog medverkar även hon under workshopen. 

– De är ett levande bevis på att det Vkna pratar om går att implementera i praktiken. Ett aktivt jämställdhetsarbete hjälper ju även till att skapa tillväxt i företagen, säger Anneli Lundmark. 

 

Plats: Workshopen hålls den 10 mars vid Vindelns Folkhögskola, Vindeln.

Tid: kl 13.00 - 17.00

Små och medelstora företag samt startups är särskilt välkomna. 

Arrangemanget genomförs som en del av projektet Företagsdriven skogsinnovation, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

Välkommen! Anmälan görs till Anneli Lundmark: 

anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Författare:

Jämställdhet i praktiken – välkommen på workshop!

February 21, 2020

Tillsammans med våra medlemsföretag vill Skogstekniska klustret uppnå en mer jämställd skogssektor. 

Som ett led i detta håller vi, den 10 mars, en workshop tillsammans med jämställdhetskonsulterna Vkna

– Vi ser det här som ett första steg mot att få skogs- och skogsteknikbranschen att bli världens bästa arbetsplats, och då behöver man jobba med dessa frågor, säger Anneli Lundmark, projektledare. 

 

Den 10 mars arrangerar Skogstekniska klustret en workshop i Vindeln om jämlikhet och mångfald, i samarbete med jämställdhetskonsulterna Vkna. I fokus står arbetsplatsnormer och aktiva åtgärder för långsiktigt jämställdhetsarbete. 

– Vi ser att en del företag står och stampar, och behöver hjälp med var man ska påbörja arbetet med dessa frågor. Syftet med workshopen är att ge en aha-upplevelse, tipsa och peppa genom handfasta råd kring vilken riktning man ska ta, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret. 

  

Skapa välkomnande arbetsplatser

Workshopen leds av Vkna, som hjälper till att skapa arbetsplatser med mångfald och jämlikhet. De ska gå igenom vad lagen säger och vilka åtgärder företag är skyldiga att göra, liksom vilka vinster det medför att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan. 

– Vi vill hjälpa folk att se mönster och strukturer, och i förlängningen skapa välkomnande och öppna arbetsplatser. Vi vill också få bort skammen och skulden som kan finnas om man inte kommit särskilt långt i sitt jämställdhetsarbete, säger Anneli Lundmark.  

 

Exempel från verkligheten

Vkna får sällskap av psykologen Joakim Blomqvist från Insightgap Psychology, som ska berätta om förändringsarbete och varför det är så svårt för oss människor med stora omställningar.

Ett av Skogstekniska klustrets medlemsföretag, Indexator, har kommit långt i sitt arbete för en mer jämställd arbetsplats. Företagets HR-chef Linda Lönnerskog medverkar även hon under workshopen. 

– De är ett levande bevis på att det Vkna pratar om går att implementera i praktiken. Ett aktivt jämställdhetsarbete hjälper ju även till att skapa tillväxt i företagen, säger Anneli Lundmark. 

 

Plats: Workshopen hålls den 10 mars vid Vindelns Folkhögskola, Vindeln.

Tid: kl 13.00 - 17.00

Små och medelstora företag samt startups är särskilt välkomna. 

Arrangemanget genomförs som en del av projektet Företagsdriven skogsinnovation, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

Välkommen! Anmälan görs till Anneli Lundmark: 

anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Författare: