Tillbaks till arkivet

Workshop om framtidens skogssektor

April 6, 2016
studenter

Hur ska  framtidens skogssektor bli mer attraktiv?  Det var temat när statssekreterare Elisabeth Backteman, Nationella skogsprogrammet och Skogshögskolans studentkår bjöd in studenter till en workshop på Skogis kårhus i Umeå den 4 april.


Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för det nationella skogsprogrammet är "Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi."
– Jag tycker det är en inspirerande och djärv vision. Vi kommer nu till Umeå i Västerbotten för att få ta del av vad studenterna från olika utbildningar i Umeå har för erfarenheter och tankar. Vi har högt ställda mål och för att vi ska lyckas så måste vi ta tillvara framtidens kompetens, säger statssekreterare Elisabeth Backteman.

Ett 50-tal studenter bland annat jägmästare, ingenjörer och ekonomer kom för att lyssna på medverkande talare och delta i  workshopen.Maria Hedblom, vd Skogstekniska klustret, medverkade i workshopen och talade på temat "Vem får designa morgondagens skogsmaskin?" I sitt tal tog hon upp hur viktigt det är för klusterföretagen att kunna attrahera unga kvinnor och män för att klara att bygga morgondagens skogsmaskin. I dag har klusterföretagen drygt 1000 personer anställda, knappt 14 % är kvinnor. Här saknas både jämställdhet och mångfald.
- Därför arbetar klustermedlemmarna med att lära sig om jämställdhet, några har kommit långt andra är bara i början av sin resa.


Maria förklarade också att för att samhället ska klara övergången till det biobaserade samhället måste vi bruka skogen. Det måste naturligtvis ske hållbart och då krävs det personer med utbildning och kompetens. Här vände sig Maria till studenterna med budskapet:
Därför är DU viktig, det är DU med din utbildning och kompetens som kan göra detta. I  Sverige är vi redan idag duktiga på att bruka skogen hållbart och redan idag kan vi hjälpa nationer som exempelvis Japan och Korea att bruka sin mogna skog på ett hållbart sätt. Därför hoppas jag att DU är en av de som vill medverka till att avverka morgondagens skog på ett hållbart sätt!

Övriga talare som medverkade under dagen var:

Annika Nordin, Programchef Future Forest
Carolina Berg Rustas, Ordförande, Skogshögskolans studentkår,
Elin Andreasson, Helene Larsson och Joakim Lundsten, Jägmästarprogrammet
Elisabeth Backteman, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen
Pär Lärkeryd, VD, Norra Skogsägarna