Tillbaks till arkivet

Vimek lyfter

April 15, 2015
Vimek lyfter

Ökad försäljning, stärkt position som marknadsledare i Sverige och framgångar på exportmarknaderna. Det går bra för Vimek som nu förstärker marknadsorganisationen.  25 % av de anställda är kvinnor – en fjäder i hatten för Vimek  i den mansdominerade skogsbranschen.

Vimek har vind i seglen och slog omsättningsrekord år 2014. Marknadspositionen är stark i Sverige men nu adderas nya exportmarknader. Steget in på den nordamerikanska har varit mycket lyckosamt, redan under första halvåret såldes flera maskiner. Vimek har även en återförsäljare i Kanada Tjeckien är den största exportmarknaden och där har Vimek en marknadsandel på drygt 65 % trots konkurrens från inhemska tillverkare. Även Polen är en stor marknad. Där finns stora unga skogar med en träddimension, som är idealisk för Vimeks små och kostnadseffektiva maskiner. Andra exportmarknader i Europa är nu också i fokus.


mariaohman
Maria Öhman, försäljningsansvarig för Sverige och övriga Norden. Foto: Fredrik Lundberg

-Tillväxten gör att vi förstärker organisationen, säger Fredrik Lundberg, Vimeks VD. Maria Öhman, som tidigare jobbat hos Tellefsdal och Olofsfors, blir ny ansvarig för svenska marknaden och Norden. Vi har också anställt ytterligare en konstruktör som börjar hos oss i maj. I och med rekryteringen av Maria Öhman ökar Vimek antalet kvinnliga anställda till 25 %.

Vimek ingår i Cranab Group som fortsätter sin internationella satsning med ett nystartat dotterbolag i Brasilien, Cranab Fassi do Brasil.