Tillbaks till arkivet

Väx med skogen stödjer Vimek och Bracke Forest

January 20, 2015

Vimek och Bracke Forest har erhållit medel från Skogsstyrelsens Väx med Skogen.  Stödformen ingår i regeringens satsning Skogsriket och syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb med koppling till skogen. Stödet riktar sig till små eller medelstora företag.

Vimek har erhållit stöd för en marknadsundersökning/marknadsanalys om möjligheterna för en etablering i länderna i södra Afrika, framförallt i Zambia. Bracke Forest har erhållit stöd för tester i Brasilien av planteringsmaskin. Både Vimek och Bracke Forest ingår i Cranabkoncernen. Sedan stödet introducerades 2012 har företagens intresse varit stort. I den senaste omgången utökade Skogsstyrelsen stödet för att stimulera satsningar riktade specifikt mot exportfrämjande samt jämställdhet för att gynna kvinnor och kvinnligt företagande. Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar: hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.