Tillbaks till arkivet

Urban Bergsten mottagare av Skogsfakultetens samverkanspris

November 9, 2015

Urban Bergsten, professor vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, har tilldelats SLU:s pris för samverkan med omgivande samhälle.  Priset instiftades 2009 men Urban Bergsten är den som först erhåller priset. Utdelningen skedde fredagen den 6/11 i samband med Skogsvetenskapliga fakultetens 100-års jubileum.



-Urban betyder och har betytt väldigt mycket för både mig personligen och utvecklingen av Skogstekniska klustret. Han är nyckeln i det fina samarbete som har byggts upp mellan Skogstekniska klustret och akademin. Han är verkligen värd att få priset, säger Maria Hedblom, vd Skogstekniska klustret.

Urban besitter mycket stor kompetens och han har en förmåga att förstå företagen och kan hjälpa dem att formulera frågeställningar som behöver lösas för framtiden. Han har också, via sitt nätverk inom akademin, kunnat förse utvecklingsprojekt med rätt kompetens. Urban erhåller priset för sin dialog och samarbete med svensk skogsnäring. Med det allmänna förtroende som han har upparbetat gentemot många för SLU viktiga organisationer så är han mycket viktig för SLUs anseende och samverkan med det omgivande samhället.

-Urban är starkt bidragande till att Skogstekniska klustrets medlemsföretag vunnit marknadsandelar och stärkt sina positioner exv. nya lösningar inom semiautomation, markberedning men även traditionella produkter, tillägger Martin Ärlestig, ordförande i Skogstekniska klustret.


SLUs samverkanspris delas ut när Skogsfakulteten finner anledning och till den person eller forskargrupp som genom nytänkande och särskilda insatser skapat aktiv dialog och samverkan med aktörer och eller intressegrupper i omvärlden.